Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Kuidas taotleda?

Taotlusi toetuse saamiseks saavad esitada üksnes liikmesriigid. Koondamistest mõjutatud isikud, esindusorganisatsioonid või tööandjad, kes soovivad tagada, et koondatud töötajad saaksid Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahendeid kasutada, peaksid pöörduma EGFi kontaktisikute poole asjaomases riigis.

Toetuskõlblikkuse kriteeriumid on määratletud EGFi määruses.

Täiendava teabe saamiseks vaadake palun

Komisjon on valmis pakkuma abi enne ametliku taotluse esitamist. Liikmesriigid, kes soovivad sellist abi kasutada, peaksid võtma ühendust Euroopa Komisjoniga järgmise e-posti aadressi vahendusel:

EGFi kontaktisikud ELi liikmesriikides

Palun valige asjaomase riigi lipp:

Jaga seda lehte