Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Ako podať žiadosť?

Žiadosť môžu podávať iba členské štáty. Jednotlivci, organizácie zastupujúce záujmy dotknutých osôb alebo spoločnosti, ktorých sa týka hromadné prepúšťanie, by sa v prípade záujmu o finančnú pomoc z fondu EGF mali obrátiť na kontaktnú osobu pre fond EGF v ich členskom štáte.

Podmienky na získanie finančnej podpory z fondu sú stanovené v nariadení o zriadení fondu EGF.

Viac informácií nájdete v časti

Lehoty na predkladanie žiadostí sú veľmi krátke, Komisia je preto ochotná poskytnúť pomoc ešte pred formálnym podaním žiadosti.

Členské štáty, ktoré chcú využiť túto pomoc, sa môžu obrátiť na Európsku komisiu prostredníctvom tejto e-mailovej adresy:  EMPL-EGF@ec.europa.eu.

Kontaktné osoby EGF v krajinách EÚ

 

Kliknite na príslušnú vlajku krajiny:

 

Zdieľať stránku