Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Podpora lidem prchajícím před válkou na UkrajiněOd zcela prvního dne bezprecedentní a neodůvodněné agrese Ruska vůči Ukrajině je Evropa jednotná.

Poskytujeme pomoc lidem, kteří potřebují přístřeší, i těm, kteří hledají bezpečnou cestu domů. 

Evropská unie bude Ukrajině i nadále poskytovat silnou politickou podporu i finanční a humanitární pomoc a ukládat tvrdé sankce vůči Rusku a osobám, které se na válce podílejí.  

Dále usilujeme o zajištění rychlého a účinného začlenění osob, které uprchly z války, na trh práce. 

Kromě toho Evropská komise zmobilizovala finanční prostředky EU na podporu členských států, které lidi prchající z Ukrajiny přijímají

Finanční prostředky na podporu uprchlíků z Ukrajiny

Akcí v rámci politiky soudržnosti na podporu uprchlíků v Evropě (CARE) se pro členské státy zavedla maximální flexibilita při využívání dostupných fondů politiky soudržnosti na období 2014–2020, z nichž mohou financovat opatření podporující osoby prchajících před invazí Ruska na Ukrajinu.

Na řešení těchto nových potřeb se navíc mohly okamžitě použít finanční prostředky REACT-EU ve výši 10 miliard eur na rok 2022. Kromě toho Komise zvýšila předběžné financování v rámci REACT-EU o 3,5 miliardy eur.

Dále zjednodušila uvolňování finančních prostředků na pokrytí okamžitých potřeb uprchlíků, jako jsou potraviny, základní materiální pomoc či náklady na ubytování a dopravu.

Uvedenými kroky se má zajistit, aby členské státy měly dostatečné zdroje k uspokojení rostoucích potřeb v oblasti bydlení, vzdělávání a zdravotní péče.

Přístup k pracovním místům a odborné přípravě pro osoby prchající z Ukrajiny

Od vypuknutí ruské nevyprovokované války proti Ukrajině a jejímu civilnímu obyvatelstvu uprchlo z této země do EU několik milionů lidí.

Na trh práce v EU se dosud podařilo vstoupit jen relativně malému počtu osob v produktivním věku, i když se očekává, že počet lidí, kteří o to budou mít zájem, vzroste.

Rychlá a účinná integrace na trh práce je důležitá nejen pro hostitelskou zemi, ale také pro samotné osoby, které před válkou uprchli – jen tak budou moci začít znovu žít, rozvíjet své dovednosti a v konečném důsledku podpořit obnovu Ukrajiny

Zlepšování stávajících a získávání nových dovedností je navíc nezbytné pro úspěšné zapojení na trhu práce i do společnosti.

EU proto nabízí řadu nástrojů, které lidem pomáhají najít si práci:

  • Pilotní online rezervoár talentů EU je internetová platforma, která pomáhá sladit dovednosti lidí s volnými pracovními místy nabízenými zaměstnavateli v Unii, a je nyní rovněž k dispozici v ukrajinském a ruském jazyce.
     
  • Pomocí nástroje EU pro tvorbu dovednostního profilu lze uznávat dovednosti a formální kvalifikace, což má zásadní význam pro usnadnění vstupu na trh práce a pro zajištění toho, aby lidé získali práci odpovídající jejich předpokladům.

Komise také zpřístupnila v ukrajinštině řadu nástrojů v rámci platformy Europass. To umožní ukrajinsky hovořícím uživatelům vytvořit si životopis, otestovat si digitální dovednosti, zasílat přihlášky do výběrového řízení a hledat nabídky pracovních míst a odborného vzdělávání v celé EU.

Sdílet tuto stránku