Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Steun voor mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchtenSinds de allereerste dag van de ongekende en ongerechtvaardigde agressie van Rusland tegen Oekraïne, stond Europa eensgezind aan de zijde van de Oekraïense bevolking.

Wij bieden steun aan mensen die onderdak nodig hebben en helpen degenen die een veilige weg naar huis zoeken. 

De EU zal Oekraïne krachtige politieke, financiële en humanitaire bijstand blijven verlenen en zware sancties opleggen aan Rusland en aan wie medeplichtig is aan deze oorlog.  

Wij zullen er ook voor zorgen dat de oorlogsvluchtelingen zich snel en doeltreffend kunnen integreren op de arbeidsmarkt. 

Daarenboven heeft de Europese Commissie EU-financiering geregeld om lidstaten die oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne opvangen te ondersteunen. 

Financiering om vluchtelingen uit Oekraïne te ondersteunen

CARE biedt de lidstaten de maximale flexibiliteit om beschikbare middelen van het cohesiebeleid voor de periode 2014-2020 te gebruiken om maatregelen te nemen ter ondersteuning van mensen die op de vlucht zijn ten gevolge van de Russische invasie van Oekraïne.

Bovendien kan de begroting van 10 miljard euro die voor 2022 was toegewezen aan React-EU onmiddellijk worden gebruikt om in deze nieuwe behoeften te voorzien. Daarnaast heeft de Commissie de voorfinanciering in het kader van React-EU met 3,5 miljard euro verhoogd.

Ook werd de beschikbaarstelling van middelen verder vereenvoudigd om te voorzien in de onmiddellijke behoeften van vluchtelingen zoals voedsel, fundamentele materiële bijstand, huisvesting en vervoer.

Dit zijn belangrijke stappen om ervoor te zorgen dat de lidstaten over voldoende middelen beschikken om te voorzien in de toenemende behoeften op het gebied van huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg.

Toegang tot banen en opleiding voor de Oekraïense vluchtelingen

Sinds het begin van de niet-uitgelokte oorlog van Rusland tegen Oekraïne en de burgers van dat land, zijn miljoenen mensen van Oekraïne naar de EU gevlucht.

Tot dusver is slechts een relatief klein aantal mensen in de werkende leeftijd tot de arbeidsmarkt van de EU toegetreden, hoewel het aantal mensen dat dat wil, naar verwachting zal toenemen.

Een snelle en doeltreffende integratie op de arbeidsmarkt is belangrijk voor zowel de gastgemeenschappen als de oorlogsvluchtelingen: ze kunnen zo hun leven weer opbouwen, hun vaardigheden blijven ontwikkelen en uiteindelijk tot de wederopbouw in Oekraïne bijdragen. 

Bovendien is het van essentieel belang bestaande vaardigheden aan te scherpen en nieuwe vaardigheden te verwerven om met succes aan de arbeidsmarkt en de samenleving te kunnen deelnemen.

Daarom biedt de EU een reeks instrumenten aan die mensen helpen werk te vinden:

De Commissie heeft ook op het Europass-platform een aantal tools in het Oekraïens beschikbaar gesteld. Oekraïenstalige gebruikers kunnen zo een cv opstellen, hun digitale vaardigheden testen, sollicitaties indienen en vacatures en opleidingen in de EU opsporen.

Delen