Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Wsparcie dla osób uciekających przed wojną w UkrainieOd pierwszego dnia bezprecedensowej i nieuzasadnionej agresji Rosji na Ukrainę Europa jest zjednoczona.

Zapewniamy wsparcie osobom poszukującym schronienia i udzielamy pomocy tym, którzy starają się powrócić bezpiecznie do ojczyzny. 

UE będzie nadal oferować Ukrainie pomoc polityczną, finansową i humanitarną oraz nakładać surowe sankcje na Rosję i strony popierające tę wojnę.  

Pracujemy również nad zapewnieniem szybkiej i skutecznej integracji uchodźców wojennych na rynku pracy. 

Ponadto Komisja Europejska uruchomiła fundusze UE, aby wesprzeć państwa członkowskie, które przyjmują osoby uciekające z Ukrainy

Środki finansowe na wsparcie uchodźców z Ukrainy

Dzięki działaniu CARE państwa członkowskie mają maksymalną elastyczność w wykorzystywaniu dostępnych funduszy polityki spójności na lata 2014–2020 na działania wspierające osoby uciekające przed rosyjską inwazją na Ukrainę.

Ponadto pula środków w wysokości 10 mld euro z REACT-EU na 2022 r. może zostać natychmiast wykorzystana na zaspokojenie tych nowych potrzeb. Komisja zwiększyła także płatności zaliczkowe w ramach REACT-EU o 3,5 mld euro.

Uprościła również jeszcze bardziej pozyskiwanie funduszy na pokrycie najpilniejszych potrzeb uchodźców, takich jak wyżywienie, podstawowa pomoc materialna, a także koszty zakwaterowania i transportu.

Są to ważne kroki w kierunku zapewnienia krajom UE wystarczających zasobów, aby zaspokoić rosnące potrzeby w zakresie mieszkalnictwa, edukacji i opieki zdrowotnej.

Dostęp do miejsc pracy i szkoleń dla osób uciekających z Ukrainy

Od początku niczym niesprowokowanej agresji Rosji na Ukrainę miliony osób uciekły z Ukrainy i przedostały się do UE.

Do tej pory jedynie stosunkowo niewielka liczba osób w wieku produkcyjnym znalazła zatrudnienie na unijnym rynku pracy, ale oczekuje się, że liczba osób zainteresowanych wejściem na ten rynek będzie rosnąć.

Szybka i skuteczna integracja na rynku pracy jest ważna zarówno z punktu widzenia społeczności przyjmujących, jak i uciekinierów wojennych. Integracja umożliwi tym osobom odbudowanie swojego życia oraz dalszy rozwój umiejętności, a w ostatecznym rozrachunku przyczyni się do odbudowy Ukrainy

Podnoszenie posiadanych kwalifikacji i zdobywanie nowych ma także decydujące znaczenie dla pomyślnego uczestnictwa w rynku pracy i społeczeństwie.

W związku z tym UE oferuje szereg narzędzi, które pomagają uchodźcom wojennym w znalezieniu pracy:

Komisja udostępniła również szereg narzędzi w języku ukraińskim w ramach platformy Europass. Dzięki nim osoby posługujące się językiem ukraińskim będą mogły tworzyć życiorysy, testować swoje umiejętności cyfrowe, wysyłać podania o pracę i znajdować oferty pracy i szkoleń w UE.

Udostępnij tę stronę