Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Podpora pre ľudí utekajúcich pred vojnou na UkrajineOd úplne prvého dňa bezprecedentnej a neodôvodnenej agresie Ruska voči Ukrajine je Európa jednotná.

Podporujeme tých, ktorí hľadajú útočisko, a pomáhame tým, ktorí sa snažia bezpečne dostať domov. 

EÚ bude Ukrajine naďalej poskytovať silnú politickú, finančnú a humanitárnu pomoc a ukladať tvrdé sankcie voči Rusku a tým, ktorí mu vo vojne pomáhajú.  

Zároveň sa usilujeme zabezpečiť rýchlu a účinnú integráciu osôb, ktoré utiekli pred vojnou, do trhu práce. 

Európska komisia okrem toho zmobilizovala finančné prostriedky EÚ na podporu členských štátov, ktoré prijímajú ľudí utekajúcich z Ukrajiny

Finančné prostriedky na podporu utečencov z Ukrajiny

V rámci Kohéznych opatrení na podporu utečencov v Európe (CARE) sa pre členské štáty zaviedla maximálna flexibilita pri využívaní dostupných fondov politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 na opatrenia na podporu ľudí, ktorí utekajú pred inváziou Ruska na Ukrajinu.

Na riešenie týchto nových potrieb bolo navyše možné bezodkladne využiť aj 10 miliárd EUR vyčlenených z finančných prostriedkov iniciatívy REACT-EU na rok 2022. Komisia okrem toho zvýšila predbežné financovanie v rámci iniciatívy REACT-EU o 3,5 mld. EUR.

Komisia takisto ďalej zjednodušila mobilizáciu finančných prostriedkov na pokrytie bezprostredných potrieb utečencov, ako sú potraviny, základná materiálna pomoc, ako aj náklady na ubytovanie a dopravu.

Ide o dôležité kroky na zabezpečenie toho, aby členské štáty mali dostatočné zdroje na uspokojenie rastúcich potrieb v oblasti bývania, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti.

Prístup k pracovným miestam a odbornej príprave pre osoby, ktoré utekajú z Ukrajiny

Od začiatku ruskej nevyprovokovanej vojny voči Ukrajine a jej civilnému obyvateľstvu utiekli z Ukrajiny do EÚ milióny ľudí.

Doteraz sa len relatívne malému počtu osôb v produktívnom veku podarilo vstúpiť na trh práce EÚ, hoci sa očakáva, že počet ľudí, ktorí o to budú mať záujem, sa zvýši.

Zabezpečenie rýchlej a účinnej integrácie do trhu práce je dôležité pre hostiteľské komunity, ako aj pre tých, ktorí utekajú pred vojnou, aby mohli začať nový život, ďalej rozvíjať svoje zručnosti a v konečnom dôsledku prispieť k obnove Ukrajiny

Získanie nových zručností a zlepšenie tých existujúcich je navyše nevyhnutné z hľadiska úspešnej účasti na trhu práce a v spoločnosti.

EÚ preto ponúka súbor nástrojov, ktoré ľuďom pomáhajú pri hľadaní zamestnania:

  • Pilotná online platforma EÚ pre talenty, ktorá je dostupná aj v ukrajinskom a ruskom jazyku, pomáha zosúladiť zručnosti ľudí s voľnými miestami, ktoré ponúkajú zamestnávatelia v EÚ.
     
  • Pomocou nástroja EÚ na stanovenie profilu zručností sa uznávajú zručnosti a formálne kvalifikácie, ktoré sú nevyhnutné na uľahčenie vstupu ľudí na trh práce a zabezpečenie toho, aby získali prácu, ktorá zodpovedá ich talentom.

Komisia okrem toho sprístupnila na platforme Europass niekoľko nástrojov v ukrajinčine. Zámerom je pomôcť ukrajinsky hovoriacim používateľom vytvárať životopisy, testovať si digitálne zručnosti, posielať žiadosti a nájsť si ponuky práce a odborného vzdelávania v EÚ.

Zdieľať stránku