Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Kova su diskriminacija darbo vietoje

Jūs turite lygių galimybių teisę! Teisė į sąžiningų sąlygų taikymą yra viena iš svarbiausių Europos Sąjungos teisių. Žmogaus diskriminacija dėl lyties, amžiaus, negalios, rasės ar etninės kilmės, religijos, tikėjimo ar seksualinės orientacijos yra nelegali. 

Vienodos sąlygos vyrams ir moterims

Moterų ir vyrų lygių teisių įstatymai egzistuoja nuo Europos bendrijos gyvavimo pradžios. 

Nuo XX a. aštunto dešimtmečio iš viso buvo priimta 13 teisės aktų, siekiant užtikrinti, kad moterims ir vyrams darbe būtų taikomos sąžiningos ir vienodos sąlygos. 

Šie teisės aktai apima įvairias sritis, įskaitant vienodų sąlygų taikymą darbinantis, vienodas sąlygas darbe, nėščių darbuotojų ir krūtimi maitinančių motinų apsaugą bei teisę išeiti motinystės ir tėvystės atostogų. 

Milijonai moterų ir vyrų visoje Europoje kasdien naudojasi šiomis teisėmis – tačiau nedaugelis iš jų žino, kad šiuos teisės aktus parengė Europos Sąjungos institucijos! 

Kova su kitų rūšių diskriminavimu darbe

2000 metais ES buvo priimti moterų ir vyrų lygių teisių teisės aktai, draudžiantys diskriminaciją dėl kitų priežasčių. Pagal juos nelegalu žmones diskriminuoti dėl jų:

  • rasės ir etninės kilmės,
  • religijos ir tikėjimo,
  • negalios,
  • seksualinės orientacijos,
  • amžiaus.

Šios penkios diskriminacijos rūšys, kartu su lyčių diskriminacija, įtrauktos į Europos Sąjungos Amsterdamo sutartį kaip sritys, kuriose ES gali teisiškai veikti, kad užkirstų kelią diskriminacijai. 

Be abejo, gali būti diskriminuojama dėl kitų priežasčių, pvz., dėl to, kad asmuo susituokęs arba nesusituokęs, dėl uždarbio dydžio arba dėl gyvenamosios vietos. Be to, tas pats asmuo gali būti diskriminuojamas dėl kelių priežasčių, pvz., dėl amžiaus ir lyties (pvz., darbo rinkoje nesąžiningos sąlygos gali būti taikomos visų pirma vyresnėms moterims).

Yra priimta teisės aktų skirtų apsaugoti žmones nuo diskriminacijos dėl jų rasės ir etninės kilmės (pvz., dėl to, kad jie yra juodaodžiai arba romai) ne tik darbe, bet ir kitose kasdienio gyvenimo srityse, kuriose gali būti taikomos nesąžiningos sąlygos, pvz., mokyklose, apgyvendinimo, sveikatos apsaugos, galimybių  įsigyti prekių bei naudotis paslaugomis srityse, pvz., taikant nesąžiningas sąlygas parduotuvėse, restoranuose, viešbučiuose ir t. t. 

Visos ES šalys yra įpareigotos taikyti šias lygybės normas. Jų turi laikytis ir į ES stojančios šalys. 

ES vienodų sąlygų teisės aktais nustatomi minimalūs apsaugos lygiai, kurie taikomi kiekvienam gyvenančiam ir dirbančiam Europos Sąjungoje asmeniui. Šalys gali plėsti šią veiklą ir imtis griežtesnių teisėtų priemonių. 

Pagalba

Daugiau informacijos apie savo teises ir pareigas, nustatytas pagal ES lygybės teisės aktus, taip pat, kur kreiptis norint pasikonsultuoti ar gauti daugiau informacijos savo šalyje, sužinosite spustelėję nuorodas šiame puslapyje.  

Kovojant dėl lygybės įstatymai yra itin svarbūs, tačiau žinome, kad turime nuveikti daugiau. Todėl Europos Sąjunga remia įvairias kovos su diskriminacija priemones: finansuoja projektus , atlieka mokslinius tyrimus, rengia informuotumo didinimo kampanijas ir t. t.

Bendrinti šį puslapį