Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Syrjinnän torjunta työpaikoilla

Sinulla on oikeus yhtäläisiin mahdollisuuksiin! Oikeudenmukainen kohtelu on Euroopan unionin kansalaisten perusoikeus. Henkilön sukupuolen, iän, vammaisuuden, etnisen tai rodullisen alkuperän, uskonnon, uskon tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella syrjiminen on laitonta.  

Naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu

Lait tasavertaisista oikeuksista miesten ja naisten välillä ovat olleet olemassa Euroopan yhteisön alkuajoista saakka. 

1970-luvun jälkeen on laadittu 13 lakia, joiden tarkoituksena on varmistaa naisten ja miesten oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu työpaikalla. 

Nämä lait koskevat eri osa-alueita, joita ovat tasa-arvoinen kohtelu työtä haettaessa sekä työpaikalla, raskaana olevien ja imettävien äitien suojelu sekä oikeus äitiyslomaan ja vanhempainvapaaseen.     

Nämä oikeudet koskevat miljoonia naisia ja miehiä Euroopan eri maissa - mutta vain harvat tietävät, että Euroopan unioni on näiden lakien takana! 

Muiden syrjinnän muotojen torjunta työpaikoilla

Lait naisten ja miesten tasavertaisista oikeuksista liitettiin vuonna 2000 EU:n uuteen lainsäädäntöön, joka kieltää syrjinnän muillakin perusteilla.   Näiden lakien mukaan on laitonta syrjiä henkilöä seuraavilla perusteilla:  

  • Rodullinen tai etninen alkuperä
  • Uskonto tai usko  
  • Vammaisuus
  • Seksuaalinen suuntautuminen
  • Ikä 

Nämä viisi syrjintäperustetta sekä syrjintä sukupuolen perusteella mainitaan Amsterdamin sopimuksessa  alueina, joihin EU voi vaikuttaa syrjinnän estämiseksi.    

Syrjintää voi tietenkin esiintyä muistakin syistä, kuten siviilisäädyn, tulotason tai asuinpaikan perusteella. Syrjintää voi esiintyä myös eri syiden yhteisvaikutuksesta, esimerkiksi iän ja sukupuolen perusteella, ja esimerkiksi ikääntynyt nainen voi tulla epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi työmarkkinoilla. Jos haluat saada lisätietoa moninkertaisesta syrjinnästä,  olet mahdollisesti kiinnostunut tästä raportista.    

Rodullisen tai etnisen alkuperän (esimerkiksi ihonväri tai romanitausta) perusteella tapahtuvan syrjinnän vastaiset lait koskevat työelämän lisäksi myös muita elämänalueita, joilla syrjintää voi esiintyä, esimerkiksi kouluja, asumista, terveydenhuoltoa, tavaroiden tai palvelujen saatavuutta eli epäoikeudenmukaista kohtelua myymälöissä, ravintoloissa, hotelleissa jne. 

Kaikkien EU:n jäsenmaiden on hyväksyttävä nämä tasa-arvolait.   Myös uusilta EU:n jäsenmailta vaaditaan niiden hyväksymistä.  

EU:n tasa-arvolainsäädännössä määritellään kaikkia Euroopan unionissa asuvia ja työskenteleviä koskevat vähimmäissuojelutasot. Jäsenmaat voivat laatia jyrkempiäkin tasa-arvoa koskevia lakeja. 

Lisätietoja

EU:n tasa-arvolainsäädännön mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista saa lisätietoa tällä sivulla olevien linkkien kautta. Niistä löytyy myös tiedot kunkin EU-maan tiedotus- ja neuvontapisteistä

Lainsäädännöllä on keskeinen merkitys taistelussa tasa-arvon puolesta, mutta tiedämme, että se ei vielä riitä. Siksi Euroopan Unioni tukee syrjinnän vastaisia toimia erilaisten projektien rahoittamisesta aina tiedon lisäämistä koskevien tutkimusten toteuttamiseen ja informaatiokampanjoiden toteuttamiseen. 

Jaa tämä sivu