Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Boj proti diskriminaciji na delovnem mestu

Imate pravico do enakih možnosti! V Evropski uniji je pravična obravnava osnovna pravica. Diskriminacija zaradi starosti, spola, telesnih okvar, etnične ali rasne pripadnosti, vere, prepričanj ali spolne usmerjenosti je nezakonita. 

Enaka obravnava žensk in moških

Zakoni za enakopravnost spolov obstajajo že od samih začetkov Evropske skupnosti. 

Od 70-ih let prejšnjega stoletja je bilo skupaj sprejetih 13 zakonov, namenjenih zagotavljanju enake obravnave moških in žensk na delovnem mestu. 

Ti zakoni urejajo več področij, vključno z enako obravnavo pri prijavi za delovno mesto, enako obravnavo na delovnem mestu, zaščito nosečih delavk in doječih mater ter pravice do porodniškega in starševskega dopusta. 

Milijoni žensk in moških v Evropi te pravice uživajo vsak dan, vendar se le redki zavedajo, da je zanje odgovorna Evropska unija! 

Boj proti drugim oblikam diskriminacije na delovnem mestu

Zakonom o enakopravnosti spolov se je leta 2000 pridružila nova evropska zakonodaja, ki prepoveduje tudi diskriminacijo iz drugih vzrokov. V okviru teh zakonov je nezakonita diskriminacija, ki temelji na: 

  • rasni in etnični pripadnosti
  • veri ali prepričanju
  • telesnih okvarah
  • spolni usmerjenosti
  • starosti 

Teh pet področij diskriminacije skupaj s spolno diskriminacijo Amsterdamska pogodba Evropske unije navaja kot področja, kjer lahko Evropska unija sprejme ukrepe za preprečevanje diskriminacije. 

Diskriminacija lahko seveda izvira tudi iz drugih vzrokov, npr. iz zakonskega stanu, finančnega stanja ali kraja prebivališča. Do diskriminacije lahko pride tudi zaradi spleta več dejavnikov, npr. zaradi spola in starosti (starejše ženske so na primer še zlasti pogosto žrtve nepravične obravnave na trgu delovne sile). Če bi o pojavu večplastne diskriminacije radi izvedeli več, vas bo morda zanimalo to poročilo. 

Zakoni za zaščito pred diskriminacijo zaradi rasne in etnične pripadnosti (npr. temnopolti in Romi) poleg zaposlovanja urejajo tudi ostala področja vsakodnevnega življenja, kjer lahko pride do nepravične obravnave, npr. v šolah, pri nastanitvi, zdravstveni oskrbi ali dostopu do dobrin in storitev, npr. nepravična obravnava v trgovinah, hotelih itd. 

Vse države v Evropski uniji morajo sprejeti in udejanjati pravila o enakosti. Njihove zahteve morajo izpolnjevati tudi države, ki se Uniji šele pridružujejo. 

Evropska zakonodaja o enakem obravnavanju določa najnižje stopnje varstva, ki veljajo za vse, ki živijo ali delajo na področju Evropske unije. Države lahko zakonodajo nadgradijo in sprejmejo še strožje pravne ukrepe. 

Nasveti in pomoč

Več informacij o pravicah in obveznostih, ki jih imajo državljani po zakonodaji EU, ter o tem, kje v državi poiskati nasvete in pomoč, najdete s povezavami na tej strani. 

V boju za enakost zakonodaja igra ključno vlogo, vendar se zavedamo, da moramo storiti več. Zato Evropska unija podpira široko paleto ukrepov za boj proti diskriminaciji; od financiranja projektov do izvajanja raziskav, spodbujanja ozaveščenosti in informativnih kampanj.

Povej naprej