Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

A hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem

Mindenkinek joga van az esélyegyenlőséghez! A tisztességes bánásmódhoz való jog alapvető jog az Európai Unióban. Egy adott személy nemén, korán, fogyatékosságán, etnikai vagy faji hovatartozásán, vallásán, hitén vagy szexuális beállítottságán alapuló hátrányos megkülönböztetése törvénybe ütköző cselekedet.  

A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód

A nők és férfiak egyenlő jogaira vonatkozó törvények már az Európai Közösség kezdeteitől fogva léteznek. 

1970 óta összesen 13 olyan jogszabályt fogadtak el, amelynek célja annak biztosítása, hogy a nők és férfiak a munkahelyükön tisztességes és egyenlő bánásmódban részesüljenek. 

Ezek a törvények számos területet fednek le, többek között az egyenlő bánásmódot álláskeresés során, az egyenlő bánásmódot a munkahelyen, az állapotos dolgozók és szoptató anyák védelmét, valamint a szülési szabadsághoz és szülői szabadsághoz való jogot. 

Európa-szerte nők és férfiak milliói élvezik ezeket a jogokat nap mint nap – de csak kevesen tudják, hogy ezen jogok hátterében az Európai Unió áll! 

A hatrányos megkülönböztetés egyéb formái elleni küzdelem a munkaerőpiacon

A nők és férfiak közötti esélyegyenlőségre vonatkozó törvényeket 2000-ben újabb EU jogszabályok egészítették ki, amelyek az egyéb alapon történő hátrányos megkülönböztetést is tiltják. Ezen új törvények értelmében tilos hátrányos megkülönböztetés alkalmazása az alábbiak alapján:

  • Faji és etnikai hovatartozás
  • Vallás és hit 
  • Fogyatékosság
  • Szexuális beállítottság
  • Kor 

A hátrányos megkülönböztetésnek ezen öt területe, a nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetéssel együtt szerepel az Európai Unió Amszterdami Szerződésében olyan területként, ahol az EU felléphet a hátrányos megkülönböztetés megakadályozása érdekében.  

A hátrányos megkülönböztetés természetesen más alapon is történhet, például a családi állapoton, jövedelemszinten vagy lakhelyen. A hátrányos megkülönböztetés alapja számos egyéb ok kombinációja is lehet, például a kor és a nem kombinációja (például az idősebb nők különösen kitettek a hátrányos megkülönböztetésnek a munkaerőpiacon). Ha további információkat kíván megtudni a többszörös hátrányos megkülönböztetésről, akkor lehet, hogy érdekélődéssel olvassa majd ezt a jelentést.  

Az emberek faji és etnikai hovatartozásán (pl. színesbörű vagy roma származásukon) alapuló hátrányos megkülönböztetése elleni védelmet szolgáló törvények nemcsak a foglalkoztatásra, hanem a mindennapi élet egyéb olyan területeire is kiterjednek, ahol előfordulhat hátrányos megkülönböztetés, például iskolák, lakásszolgáltatások, egészségügy, valamint árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés (pl. tisztességtelen bánásmód üzletekben, éttermekben, szállodákban stb.). 

Az EU összes országa köteles ezen esélyegyenlőségi szabályokat szem előtt tartani. Az EU-hoz csatlakozó országoknak szintén meg kell felelniük ezen szabályoknak. 

Az EU egyenlő bánásmódra vonatkozó jogszabályai minimális védelmi szinteket állapítanak meg, amelyek az Európai Unión belül élő és dolgozó összes emberre érvényesek. Az egyes országok ennél szigorúbb jogi intézkedéseket is elfogadhatnak. 

Hol találhatunk bővebb tájékoztatást?

Az uniós esélyegyenlőségi jogszabályok által előírt jogokról és kötelességekről, valamint arról, hogy hazájában hová fordulhat tanácsért, bővebben az ezen az oldalon feltüntetett kapcsolódó linkek segítségével tájékozódhat az érdeklődő. 

A jogszabályok létfontosságúak az esélyegyenlőségért való harcban, de tudjuk, hogy ennél többet kell tennünk. Ez az oka annak, hogy az Európai Unió a hátrányos megkülönböztetés elleni harc érdekében intézkedések széles körét támogatja, projektek finanszírozásától kezdve kutatások kivitelezéséig, valamint tudatosságnövelő és tájékoztató kampányok támogatásáig.

Oldal megosztása