Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD)

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) στηρίζει τις δράσεις των χωρών της ΕΕ για παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους.

Η υλική αυτή βοήθεια συνίσταται στη διανομή τροφίμων, ρουχισμού και άλλων αναγκαίων ειδών ατομικής χρήσης, π.χ. παπούτσια, σαπούνι και σαμπουάν.

Η παροχή υλικής βοήθειας πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα κοινωνικής ένταξης, όπως καθοδήγηση και στήριξη για να μπορέσουν τα άτομα αυτά να βγουν από τη φτώχεια.

Οι εθνικές αρχές μπορούν επίσης να στηρίζουν την παροχή μη υλικής βοήθειας προς τους απόρους, ώστε να τους βοηθούν να ενσωματωθούν καλύτερα στην κοινωνία.

Πώς λειτουργεί το ΤΕΒΑ;

Η Επιτροπή εγκρίνει τα εθνικά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020, βάσει των οποίων οι εθνικές αρχές λαμβάνουν συγκεκριμένες αποφάσεις για τη διανομή της βοήθειας μέσω συνεργαζόμενων οργανώσεων (συνήθως, μη κυβερνητικών). Παρόμοια προσέγγιση ακολουθείται ήδη για τα ταμεία συνοχής.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να επιλέγουν τόσο το είδος της βοήθειας (τρόφιμα ή βασική υλική βοήθεια, ή συνδυασμό και των δύο) που επιθυμούν να προσφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους, όσο και τον τρόπο απόκτησης και διανομής της βοήθειας.

Οι εθνικές αρχές μπορούν είτε να αγοράζουν οι ίδιες τα τρόφιμα και τα άλλα είδη και να τα προωθούν στις συνεργαζόμενες οργανώσεις, είτε να χρηματοδοτούν τις οργανώσεις για να πραγματοποιούν οι ίδιες τις αγορές των ειδών. Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις που αγοράζουν οι ίδιες τα τρόφιμα ή άλλα είδη μπορούν είτε να τα διανέμουν απευθείας είτε να ζητούν τη βοήθεια άλλων συνεργαζόμενων οργανώσεων.

Πώς επιλέγονται οι συνεργαζόμενες οργανώσεις;

Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις είναι κρατικοί φορείς ή μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν επιλεγεί από τις εθνικές αρχές με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια καθορισμένα σε εθνικό επίπεδο.

Πόσα χρήματα διατίθενται;

Σε πραγματικές τιμές, πάνω από 3,8 δισ. ευρώ διατέθηκαν στο ΤΕΒΑ για την περίοδο 2014-2020.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι χώρες της ΕΕ συμμετέχουν κατά 15% τουλάχιστον στη χρηματοδότηση του εθνικού τους προγράμματος.

Με ποιο τρόπο το ΤΕΒΑ συμπληρώνει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ);

Η στήριξη του ΤΕΒΑ θα βοηθά τους απόρους στα πρώτα βήματα εξόδου τους από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το ΤΕΒΑ θα βοηθά τους απόρους καλύπτοντας τις στοιχειώδεις ανάγκες τους, που είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσουν αυτοί να βρουν δουλειά ή να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης, όπως αυτά που στηρίζει το ΕΚΤ.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα