Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD)

Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede støtter EU-landenes indsats for at yde materiel bistand til de socialt dårligst stillede.

Det drejer sig blandt andet om mad, tøj og andre livsvigtige ting til personlig brug, f.eks. sko, sæbe og shampoo.

Materiel bistand skal gå hånd i hånd med social integration, f.eks. vejledning og støtte til at få folk ud af fattigdom.

De nationale myndigheder kan også yde ikke-materiel bistand til de dårligst stillede for at hjælpe dem med at blive bedre integreret i samfundet.

Hvordan virker fonden?

Kommissionen godkender de nationale programmer for 2014-2020, som de nationale myndigheder bruger som grundlag for individuelle afgørelser om bistand gennem partnerorganisationer (ofte ikke-statslige). Der anvendes allerede en lignende fremgangsmåde for samhørighedsfondene.

EU-landene kan vælge, hvilken form for bistand de vil yde (mad eller elementær materiel bistand eller begge dele). Det afhænger af situationen og af, hvordan tingene skal skaffes og fordeles.

De nationale myndigheder kan enten indkøbe maden og de øvrige varer selv og give dem til partnerorganisationer eller give organisationerne penge, så de kan foretage indkøbene. Partnerorganisationer, der køber mad og andre varer selv, kan enten fordele dem direkte eller bede andre partnerorganisationer om at hjælpe.

Hvordan udvælges partnerorganisationer?

Partnerorganisationerne er offentlige organer eller ngo'er, der er udvalgt af de nationale myndigheder efter objektive og gennemsigtige kriterier, som landene selv fastsætter.

Hvor mange penge er der til rådighed?

I faste priser er over 3,8 mia. euro øremærket fonden i perioden 2014-2020.

Derudover skal EU-landene bidrage med mindst 15 % i national samfinansiering af deres eget program.

Hvordan supplerer fonden Den Europæiske Socialfond (ESF)?

Med bistand fra fonden kan folk tage de første skridt ud af fattigdom og social udstødelse. Fonden vil hjælpe de socialt dårligst stillede ved at dække deres mest basale behov. Det er en forudsætning for, at de kan få et job eller følge kurser som dem, ESF støtter.

Del denne side