Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds (FEAD)

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (FEAD) atbalsta ES valstu darbības, kuru mērķis ir sniegt pārtiku un/vai materiālu palīdzību visnabadzīgākajiem.

Runa ir par pārtikas produktiem, apģērbu un citām personiskai lietošanai paredzētām būtiskām precēm, tādām kā apavi, ziepes un šampūns.

Šī materiālā palīdzība ir jāpapildina ar sociālās iekļaušanas pasākumiem, piem., orientējošu konsultāciju un palīdzības pakalpojumiem, kuru mērķis ir palīdzēt cilvēkiem pārvarēt nabadzību.

Valstu iestādes var arī atbalstīt nemateriālās palīdzības pasākumus, lai palīdzētu vistrūcīgākajiem labāk integrēties sabiedrībā.

Fonda sniegtais atbalsts palīdzēs visnabadzīgākajiem spert pirmos soļus, lai pārvarētu nabadzību un sociālo atstumtību.

Tas palīdzēs nodrošināt viņu pamatvajadzības, kas ir priekšnoteikums, lai viņi varētu atrast darbu vai apmeklēt mācības, piemēram tās, ko rīko ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu.

Kā šis fonds darbojas?

Eiropas Komisija apstiprina valstu programmas 2014.–2020. gadam. Uz to pamata valsts iestādes pieņem individuālus lēmumus, kas ļauj partnerorganizācijām (bieži vien NVO) sniegt palīdzību. Līdzīga metode jau tiek piemērota attiecībā uz Kohēzijas fondu.

ES valstis atkarībā no iekšējās situācijas drīkst izvēlēties, kāda veida palīdzību vēlas sniegt (pārtiku vai materiālo palīdzību pamatvajadzību nodrošināšanai, vai abu šo veidu kombināciju) un kā to sarūpēt un sadalīt.

Valsts iestādes pašas var veikt pārtikas produktu un cita veida preču iepirkšanu un tad tās piegādāt partnerorganizācijām vai sniegt tām finansiālu palīdzību, lai tās pašas veic iepirkumus. Partneroganizācijas, kas pašas iepērk šos produktus, var izšķirties par to tiešu sadali vai lūkot pēc citu struktūru palīdzības.

Partnerorganizācijas ir valsts struktūras vai nevalstiskās organizācijas, ko valsts iestādes atlasījušas, pamatojoties uz objektīviem un caurskatāmiem kritērijiem, kas definēti valsts līmenī.

Kopsavilkums par īstenošanu valsts līmenī ir pieejams FEAD faktu lapās par valstīm

Cik lieli resursi ir šī fonda rīcībā?

Šim fondam laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ir atvēlēti vairāk nekā 3,8 miljardi eiro.

Turklāt ES valstīm ir pienākums valsts līdzfinansējuma ietvaros segt vismaz 15 % no savu valsts programmu izmaksām.

Kāds ir juridiskais pamats?

FEAD regulu pieņēma 2014. gadā. Tā tika grozīta 2018. gadā ar vairākiem vienkāršojumiem — tiešsaistē ir pieejama konsolidēta versija.

Visi īstenošanas un deleģētie akti ir pieņemti līdz 2016. gada beigām.

FEAD tīkls

FEAD tīkls ir 2016. gadā izveidota atvērtas dalības kopiena personām, kurš sniedz palīdzību vistrūcīgākajām personām Eiropā. Tas ietver:

  • dalībvalstu FEAD pārvaldības iestādes,
  • organizācijas, kuras nodrošina vai ir ieinteresētas FEAD finansētajās darbībās,
  • ES līmeņa NVO un
  • ES iestāžu pārstāvjus.

Tā ir vieta, kur dalīties ar labu praksi un rosināt jaunas idejas.

Uzziniet vairāk par šo tīklu un tā darbībām.

Ieteikt šo lapu: