Cesta

Často kladené dotazy

Práva v oblasti sociálního zabezpečení

Evropské předpisy v této oblasti nenahrazují vnitrostátní systémy žádným jednotným systémem. Pouze umožňují jejich snazší koordinaci, aby občané mohli pobírat veškeré dávky a vše, na co mají nárok, kdekoliv v EU.

Více informací o svých právech v oblasti sociálního zabezpečení najdete na stránkách Vaše Evropa – Občané.

Za důchodové systémy zcela odpovídají orgány členských států. Ale...

Koordinace vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení ze strany EU usnadňuje život těm, kteří pobývají mimo svou zemi, například kvůli zaměstnání nebo proto, že se do zahraničí přestěhovali na důchod.

Další informace o vnitrostátních systémech sociálního zabezpečení najdete zde:

Práce/studium v EU

EURES – Evropský portál pracovní mobility – obsahuje informace o pracovních a studijních příležitostech z celé EU.

vaši místní poradci EURES – specializují se právě na poradenství pro uchazeče o zaměstnání a pro zaměstnavatele.

Práce v jiné zemi EU – stránka s informacemi o právech a povinnostech občanů vyjíždějících do jiného členského státu za prací.

Školní docházka v cizí zemi – informace o vzdělávacích systémech v zemích EU.

Hledání práce v zahraničí – o právech občanů států EU a příslušných postupech.

Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu – evropské politiky a předpisy

EURES – Evropský portál pracovní mobility – obsahuje informace o pracovních a studijních příležitostech z celé EU.

Generální ředitelství pro vnitřní věci – politiky a předpisy EU vztahující se na občany ze zemí mimo EU, kteří chtějí v Unii pracovat.

Určitá práva máte i v případě, že nejste občanem žádného z členských států EU, ale jste rodinným příslušníkem občana EU, který vyjel za prací do jiné země EU. Další informace viz Práce v jiné zemi EU.

Financování/granty

Evropská komise granty studentům neposkytuje.

Evropský sociální fond – možnosti financování projektů zaměřených na zlepšování pracovních dovedností a zaměstnatelnosti: obraťte se na správce fondu ve vaší zemi.

Evropské programy financování v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (včetně programu Erasmus).

Základní informace o financování poskytovaném Evropskou unií – postupy, typy grantů a možnosti financování

Mikrofinancování PROGRESS – půjčky do výše 25000 eur určené začínajícím podnikatelům a na podporu malých podniků.

Síť Enterprise Europe – pomáhá drobným podnikatelům rozšiřovat činnost a získávat finanční prostředky.

Vaše Evropa – Podniky – informace pro ty, kteří chtějí začít podnikat v jiné zemi EU, a o možnostech financování.

Výzvy k předkládání nabídek / návrhů zveřejňované Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Základní informace o financování poskytovaném Evropskou unií – postupy, typy grantů a možnosti financování

Tenders electronic daily (TED) – oznámení o veřejných zakázkách z EU a institucí EU.

Informace/dokumenty

Vaše Evropa – Poradenství – bezplatné právní poradenství o právech občanů EU

SOLVIT – pomáhá jednotlivcům i podnikům řešit přeshraniční problémy vzniklé chybným uplatněním evropských předpisů ze strany veřejných orgánů.

evropský veřejný ochránce práv – zabývá se stížnostmi na nesprávný úřední postup evropských orgánů a institucí.

Evropská komise, Generální sekretariát – přijímá stížnosti na postup členských států (právní předpis, nařízení nebo jakékoli jejich úřední opatření) nebo na postup vnitrostátních orgánů, pokud se neslučují s evropským právem.

Žádné jednotné logo neexistuje – každý členský stát používá svoje. Obraťte se na kancelář ESF ve vaší zemi.

Ano. Podmínky, které při tom musíte dodržet, najdete zde.

Pokud jste z některého členského státu EU, zažádejte si o povolení u Evropské komise.

Pokud nejste z EU, zažádejte si u Rady Evropy.

Evropská dokumentační střediska – hledáte-li úřední publikace EU.

Katalog knihovny Evropské komise (ECLAS) – sbírky Ústřední knihovny Evropské komise.

EU Bookshop – internetový obchod a archiv publikací orgánů EU

Katalog publikací – publikace ke stažení online

EU-Bookshop – možnost online objednávky zdarma

Kontaktujte nás – máte-li zájem o odběr většího počtu na veřejnou akci atp. Objednávku je třeba zaslat nejméně 2 týdny předem. Uvádějte vždy název publikace, katalogové číslo, požadovanou jazykovou verzi, počet výtisků a úplnou adresu dodání.

Přihlášení k odběru časopisu Social Agenda. Lze objednat maximálně 9 výtisků.

Práce pro Evropskou komisi

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) – informace o pracovních příležitostech ze všech evropských institucí