Cesta

Evropský průkaz zdravotního pojištění

Evropský průkaz zdravotního pojištění

Co je to Evropský průkaz zdravotního pojištění?

Bezplatná karta, s níž vám bude během dočasného pobytu v kterékoliv z 28 zemí EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku poskytnuta nezbytná lékařská péče ve státním lékařském zařízení, a to za stejných podmínek a za stejnou cenu (v některých zemích zdarma) jako lidem pojištěným v dané zemi.

Karty vydávají zdravotní pojišťovny v jednotlivých státech.

Důležité – Evropský průkaz zdravotního pojištění:

  • nenahrazuje cestovní pojištění. Nevztahuje se na zdravotní péči poskytovanou soukromými subjekty ani na takové náklady, jako je zpáteční letenka nebo ztracené/ukradené osobní věci.
  • se nevztahuje ani na situace, kdy cestujete do zahraničí výhradně za účelem léčby.
  • nezaručuje ošetření zdarma. Systémy zdravotnictví se v jednotlivých zemích liší, a tak ošetření, které je u vás doma zdarma, nemusí být poskytováno bezplatně v ostatních zemích.

Upozornění: přesunete-li své obvyklé bydliště do jiné země, měli byste se zaregistrovat pomocí formuláře S1. Evropský průkaz zdravotního pojištění  (EHIC) vám k čerpání zdravotní péče v zemi vašeho nového obvyklého bydliště nestačí.


Stáhněte si aplikaci do smartphonu

Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store
Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store

Návod k používání Evropského průkazu zdravotního pojištění v 28 zemích EU a dále na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku. Obsahuje obecné informace o průkazu, nouzová telefonní čísla, pokrývané léčebné zákroky a jejich náklady, návod k podání žádosti o proplacení nákladů a kontaktní údaje pro případ, že průkaz ztratíte, stejně jako funkci připomínání vypršení platnosti průkazu. Všechny tyto informace jsou k dispozici i v době, kdy váš smartphone není připojen k internetu. Tato aplikace je dostupná ve 25 jazycích a lze ji snadno přepínat z jednoho jazyka do druhého.

Pamatujte:  

  • Z technických a právních důvodů i z důvodů ochrany soukromí aplikace NENAHRAZUJE průkaz. Průkaz nelze vygenerovat ani stáhnout z internetu.
  • Evropský průkaz zdravotního pojištění NENAHRAZUJE cestovní pojištění.
  • Evropská komise NENÍ ODPOVĚDNÁ za vydávání Evropských průkazů zdravotního pojištění, jež jsou vydávány zdarma zdravotními pojišťovnami v jednotlivých státech.
  • Při prvním použití aplikace je třeba stáhnout určitá data (přibližně 25 MB). Za toto stažení vám bude účtován poplatek v souladu s podmínkami vašeho internetového připojení. Všechna data doporučujeme stáhnout před cestou do zahraničí.