Cesta

Občané nečlenských zemí

Občanům EU náleží právo pracovat v jiné zemi EU bez povinnosti vyřizovat si pracovní povolení.

Občané nečlenských zemí mohou mít rovněž právo pracovat v některé zemi EU nebo mít stejné pracovní podmínky jako občané EU. Tato práva závisí na tom, zda jsou rodinnými příslušníky státního příslušníka EU, a na jejich vlastní státní příslušnosti.

Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Tyto země sice nejsou členy EU, jsou však součástí Evropského hospodářského prostoru, a jejich občané proto mohou v Unii pracovat za stejných podmínek jako občané EU.

Pro pracovníky z Chorvatska mohou platit dočasná omezení týkající se práce v Lichtenštejnsku.

Lichtenštejnsko zavedlo kvóty, které omezují počet osob, jež tam mohou bydlet a pracovat. Tyto kvóty se vztahují na státní příslušníky všech zemí EU, Norska a Islandu.

Švýcarsko

Na základě dohody o volném pohybu osob mezi EU a Švýcarskem mohou švýcarští občané žít a pracovat v EU.

Většina občanů zemí EU pracovní povolení ve Švýcarsku nepotřebuje. Omezení se týkají pouze státních příslušníků Chorvatska kteří pro práci ve Švýcarsku povolení stále potřebují. Další informace pro zájemce o práci ve Švýcarsku.

Turecko

Právo tureckých občanů pracovat v určité zemi EU zcela závisí na zákonech dané země.

Turečtí pracovníci, kteří jsou v nějaké zemi EU legálně zaměstnáni a řádně registrováni, mají tato práva:

 • po ročním legálním zaměstnání mají právo na prodloužení pracovního povolení pro práci u téhož zaměstnavatele, je-li místo stále k dispozici
 • po třech letech legálního zaměstnání mohou změnit zaměstnavatele a reagovat na jakoukoli nabídku zaměstnání v témže oboru
 • počtyřech letech legálního zaměstnání mají volný přístup k jakémukoli zaměstnání v dané zemi EU

Turečtí občané, kteří legálně pracují v některé zemi EU, mají též právo na stejné pracovní podmínky jako občané dané země.

Další země, které uzavřely dohodu s EU

Pracovníci, kteří legálně pracují v některé zemi EU, mají právo na stejné pracovní podmínky jako občané dané země, pokud jsou státními příslušníky těchto zemí:

Země, které s EU dohodu nemají

U státních příslušníků zemí, které s EU nemají uzavřenu dohodu, závisí právo pracovat v EU především na legislativě příslušné členské země. Výjimkou je případ členů rodiny státního příslušníka EU.

Předpisy EU nicméně upravují tyto oblasti týkající se pracovníků ze všech nečlenských zemí:

 • postavení občanů nečlenských zemí, kteří mají dlouhodobý pobyt v EU
 • právo na sloučení rodiny
 • přijímání vědců z nečlenských zemí
 • přijímání studentů, žáků na výměnných pobytech, neplacených stážistů a dobrovolníků
 • práva vysoce kvalifikovaných pracovníků z nečlenských zemí EU (systém modrých karet EU)
 • zjednodušení vstupních formalit a práv všech migrujících pracovníků z nečlenských zemí
 • podmínek vstupu sezónních pracovníků z nečlenských zemí do EU a jejich pobytu v EU
 • podmínek vstupu do EU a pobytu v EU pro státní příslušníky nečlenských zemí, které jejich zaměstnavatel přeloží na místo v EU