Az oldal tartalmát archiváltuk (18/07/2014)
18/07/2014

Navigációs útvonal

Ipar- és vállalkozáspolitika

A vállalkozói ismeretek oktatása

A vállalkozói ismeretek oktatása a gazdaság fellendítésének záloga

Hogyan tudunk végleg leszámolni a fiatalkori munkanélküliséggel? Ahelyett, hogy erőnek erejével megpróbáljuk rávenni a cégeket, hogy minél több fiatalt foglalkoztassanak, járhatóbb út lenne, ha a kormányok több forrást áldoznának arra, hogy a fiatalok megtanulják, hogyan tudnak saját céget alapítani és azt sikerre vinni.

Abban, hogy ez a forradalmi szemléletváltás végbemenjen, a vállalkozói ismeretek oktatása természetesen kulcsfontosságú szerepet játszik. Vannak született vállalkozók, de a cégalapítók többsége nem eleve erre a pályára termett, hanem „bele kell tanulnia” a vállalkozói tevékenységbe. Azoknak a diákoknak a körében, akik középiskolai tanulmányaik során részt vettek valamilyen, vállalkozói ismereteket oktató tanfolyamon, 15 és 20% között van azok aránya, akik később saját vállalatot alapítanak. Ez az arány három-ötszöröse a népesség egészére jellemző aránynak.

„Illúzió lenne azt gondolni, hogy a munkahelyteremtéshez elégséges, ha tovább növeljük a közalkalmazottak amúgy is magas számát, vagy ha a nagyvállalatokat új munkaerő felvételére ösztönözzük. Az új munkahelyek túlnyomó részét a sikeres mikro-, illetve kis- és középvállalkozások fogják létrehozni. Az új kkv-k közül sokat fiatalok fognak megalapítani. Ebben rejlik az igazi lehetőség, melyet ki kell aknáznunk. Mivel a vállalkozókészség és a vállalatalapítás képessége nemcsak lelkialkat kérdése, javaslatot tettünk arra, hogy a kötelező oktatás kiegészüljön a vállalkozói ismeretek tanításával és a vállalkozó szellem előmozdítását célzó programokkal. Ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy sikeresen kezeljük a munkanélküliség problémáját, főképp fiataljaink körében.”

Ennek ellenére a vállalkozói ismeretek tanítása sok európai ország oktatási rendszeréből egyszerűen hiányzik. Ezen változtatni kell, mégpedig minden oktatási szinten. Felkérjük a tagállamokat. hogy a vállalkozókészség fejlesztését és a vállalkozói ismeretek tanítását 2015 végéig építsék be az alap- és középfokú oktatási, a szakoktatási, valamint a felső- és felnőttoktatási tantervekbe.

A Bizottság az egyetemektől is azt várja, hogy az oktatásban nagyobb teret adjanak a vállalkozóbarát szempontoknak, és bővítsék kapcsolataikat a gazdasági élet szereplőivel abból a célból, hogy kutatóik és diákjaik legjobb elképzelései mihamarabb nyereséges üzleti kezdeményezések formájában valósuljanak meg.

Már dolgozunk azon, hogy elősegítsük, hogy az egyetemek a vállalkozásalapítás mozgatórúgói legyenek, és hogy az üzleti világ szereplőivel "szimbiózisra" lépve megoldást keressenek a főbb társadalmi kihívásokra. Az OECD-vel együttműködésben irányadó keretet dolgoztunk ki az egyetemek számára ahhoz, hogy testre szabott tanulási modulok bevezetésével elősegítsék a vállalkozói kultúra térnyerését.

A fokozottan vállalkozóbarát oktatási rendszer kialakítása mellett gondoskodni kell az új vagy leendő vállalkozók megfelelő felkészítéséről és támogatásáról is. Biztosítani kell a fiatalok számára, hogy a kötelező oktatás keretein belül legalább egy alkalommal lehetőségük legyen szert tenni gyakorlati vállalkozói tapasztalatra.

Az ifjúsági garancia rendszere új és konkrét lehetőségeket kínál. Az európai uniós költségvetésből finanszírozni fogunk képzési és újszerű tanulási programokat a fiatalok, illetve a magukat át- vagy tovább képezni kívánó felnőttek részére.

A leendő vállalkozók – miután a középiskolában vagy az egyetemen elsajátították a vállalkozói alapismereteket és alapkészségeket – az „Erasmus fiatal vállalkozóknak” csereprogram keretében gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek, további képzésben részesülhetnek, illetve üzleti kapcsolatokat építhetnek ki más vállalkozókkal.

Fiataljaink megsegítése nemcsak erkölcsi kötelességünk, hanem előnyös is társadalmaink számára, hiszen az induló vállalkozások Európa-szerte kulcsszerepet játszanak a gazdasági növekedés újraindításában, valamint az új ötletek és üzleti megoldások megszületésében.

További információk Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Utolsó frissítés: 18/07/2014 |  Az oldal tetejére