Az oldal tartalmát archiváltuk (18/07/2014)
18/07/2014

Navigációs útvonal

Ipar- és vállalkozáspolitika

Vegyi anyagok

Európa vegyipara: a biztonság és a versenyképesség jegyében

A vegyipar jelentősége modern társadalmainkban aligha vitatható: az általa előállított, egyre olcsóbb, könnyebb és ellenállóbb termékek nélkülözhetetlenek mindennapjainkban. Ez egy európai sikertörténet, amelynek töretlen folytatása rajtunk múlik. 

A vegyi anyagok, a műanyag és a gumi az európai uniós ipar kulcsfontosságú alapanyagai. A vegyipari termékek temérdek innovációt tettek lehetővé számos ipari területen, például az autó- és repülőgépgyártásban, és pozitív hatást gyakorolnak a gazdasági növekedésre, az innovációra, a foglalkoztatásra és az exportra is. 

Európa a világ vezető vegyipari szereplői közé tartozik, globális piaci részesedése eléri a 20 százalékot. A technológiai fejlesztések lehetővé tették az európai cégeknek, hogy hosszú évtizedekre versenyképesek maradjanak, és világszerte értékesíthessék termékeit és találmányaikat. A vegyipari termékek emellett kulcsszerepet játszanak a jövőbeli kihívások kezelésében, például az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállásban.

„A vegyipar mindig is Európa erőssége volt. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megőrizzük Európa vezető pozícióját ezen a területen. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, versenyképes energiaárakat kell biztosítanunk, és meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt nagyra törő környezetvédelmi céljaink és a más országokba való áthelyezés veszélyének kitett iparágaink szükségletei között.”

De bőven akad még tennivalónk a vegyipar energiahatékonyságának javítása terén.  A vegyipari létesítmények több energiát – főképp olajat és földgázt – használnak fel, mint az üzemek többsége, ezért az energiaszámlájuk borsos lehet. A helyzetet tovább rontja, hogy az energiaköltségek egyre növekednek Európában, szemben a világ más részeivel, ahol csökkenő tendencia figyelhető meg. Az energiaköltségek háromszor olyan magasak Európában, mint az USA-ban, és más konkurens térségekkel összehasonlítva is magasnak mondhatók.

Az utóbbi húsz évben a vegyipar – erre a költségnyomásra reagálva – 50 százalékkal csökkentette energiaintenzitását és üvegházhatásúgáz-kibocsátását (miközben a termelés 70 százalékkal nőtt). E javulások ellenére az energiaköltségek növekedése arra készteti a legnagyobb energiaigényű vegyipari vállalatokat, hogy termelésüket áthelyezzék az USA-ba vagy más, kedvezőbb költségszintű országokba. Ez végső esetben gyárbezárásokhoz vezethet ideát Európában.

A Bizottság azon munkálkodik, hogy megfordítsa ezt az aggasztó tendenciát. Egy, az energiaköltségekről szóló, nemsokára közzétételre kerülő jelentés be fog számolni arról, hogy a túlzottan magas energiaszámláknak milyen visszás hatásai vannak bizonyos szektorokban, köztük a vegyiparban is. A jelentés fel fogja hívni a figyelmet a magas energiaköltségek gazdasági hátulütőire, és remélhetőleg cselekvésre fogja sarkallni az érintett szereplőket.  A Bizottság emellett arra törekszik, hogy növelje a hosszú távú villamosenergia-szolgáltatási szerződéseket övező jogbiztonságot a nagy energiafogyasztású iparágakban. Ennek jótékony hatásaként csökkennének az energiafogyasztóknak felszámolt árak, és nőne az energiaszolgáltatók pénzügyi stabilitása.

Ezzel egyidejűleg támogatnunk kell az innovációt is. Az amerikai és japán vegyipari cégek sokkal többet ruháznak be a kutatásba és a fejlesztésbe (K+F), mint európai társaik. Az újrahasznosítás szintén kulcsfontosságú a szektor jövője szempontjából, és sokkal inkább lehetőséget, sem pedig tehertételt jelent. 

A Bizottság keményen dolgozik egy olyan jogi környezet megteremtéséért, amely egyszerűbb keretfeltételeket biztosít a vegyipari vállalatok számára, csökkenti a bürokráciát és ösztönzi a beruházásokat. 

Az Európai Unió a világ legelőrehaladottabb és legbiztonságosabb vegyipari szabályozását tudhatja a magáénak. A REACH-rendelet etalonként szolgál globális versenytársainknak. Ez a jogszabály egyértelmű javulást hozott a piaci viszonyokban, és biztonságosabbá tette a vegyipari termékeket az európai fogyasztók számára. Tudatában vagyunk azonban annak, hogy nagy szabályozási teher nehezedik az ágazati szereplők vállára, ami károsan befolyásolja a versenyképességüket. Azon vagyunk, hogy egyszerűsítsük a REACH-rendeletben foglalt eljárásokat, és megkönnyítsük a kisebb cégek számára az előírt adatközlést.

További információk Deutsch (de) English (en) français (fr)

Utolsó frissítés: 18/07/2014 |  Az oldal tetejére