Denna webbplats arkiverades den 18/07/2014
18/07/2014

Sökväg

Näringsliv och företagande

Utbildning i företagande

Utbildning i företagande nyckeln till ekonomiskt uppsving

Hur blir vi av med ungdomsarbetslösheten? I stället för att tjata på företagen att anställa fler ungdomar bör EU-länderna lägga större resurser på att lära ungdomar hur man startar eget och blir sin egen chef.

Utbildningen spelar förstås en nyckelroll i denna kulturrevolution. En del är födda till entreprenörer. Vi andra får lära sig oss hur man startar företag. Mellan 15 och 20 procent av de ungdomar som går ett elevföretagarprogram på gymnasiet startar senare egna företag. Det är tre till fem gånger så många som befolkningen annars.

”Det är en illusion att tro att vi kan få fler jobb genom att utöka den redan uppblåsta offentliga sektorn eller uppmuntra storföretagen att anställa mer folk. De flesta nya jobb kommer att skapas av framgångsrika mikroföretag och små och medelstora företag. Många av dessa företag kommer att startas av unga människor. Det rör sig om en stor potential som vi måste utnyttja. Eftersom önskan och förmågan att starta eget inte bara är en fråga om personlighet, föreslår vi att företagande ingår i undervisning och program och införs i läroplanen för den obligatoriska skolan. Det är en viktig åtgärd för att bekämpa arbetslösheten i Europa, särskilt bland unga.”

Men trots detta starka samband lär de europeiska utbildningssystemen normalt inte ut företagarkompetens. Det här måste ändras – på alla nivåer. EU-länderna ska därför se till att entreprenörskap införs i läroplanerna för grundskola, gymnasieskola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning senast 2015.

Kommissionen uppmanar universiteten att bli mer näringslivsinriktade och stärka banden med företagen, så att forskarnas och studenternas bästa idéer snabbt kan omvandlas till vinstgivande satsningar.

Tanken är att underlätta universitetsdrivet företagsskapande och stimulera nya ekosystem som för samman universitet och företag med fokus på viktiga samhällsutmaningar. I samarbete med OECD har kommissionen tagit fram en ram för näringslivsinriktade universitet för att hjälpa dem att införa skräddarsydda utbildningsmoduler.

En mer företagsinriktad utbildning måste kompletteras med lämpliga utbildnings- och stödåtgärder för nya företag. Unga människor bör därför erbjudas möjlighet till minst en praktisk näringslivserfarenhet innan de slutar skolan.

Initiativet med ungdomsgarantier ska ge nya, konkreta sådana möjligheter. Vi kommer att satsa EU-pengar på utbildningsprogram för ungdomar, men också för vuxna som behöver en andra utbildningschans.

Efter sin första kontakt med entreprenörskap i skola och universitet kan potentiella företagare sedan skaffa sig direkt erfarenhet och bredda sin utbildning och sitt kontaktnät genom att delta i utbytesprogrammet Erasmus för unga företagare.

Att hjälpa unga människor är inte bara vår skyldighet, utan det lönar sig också, eftersom nystartade företag kan komma att få en nyckelroll när det gäller att ge den ekonomiska tillväxten i Europa ny fart och stimulera nya idéer och företag.

Läs mer Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Senaste uppdatering: 18/07/2014 |  Till början