Tato stránka byla uložena do archívu dne 18/07/2014
18/07/2014

Cesta

průmysl a podnikání

Výchova k podnikání

Výchova k podnikatelské činnosti jako základ pro hospodářské oživení

V současnosti si všichni klademe otázku, co udělat pro to, aby se nezaměstnanost mladých lidí stala minulostí. Státy Unie by místo přesvědčování podniků, aby přijímaly mladé lidi do zaměstnání, měly vyčlenit více zdrojů na vzdělávání mladých lidí v podnikatelských dovednostech – především je naučit, jak si založit vlastní firmu a dobře ji vést.

Je zřejmé, že vzdělávání hraje v tomto ohledu hlavní úlohu. Jsou lidé, kteří jsou podnikaví od přírody. Avšak většina z nás se to musí naučit. Zhruba 15 % až 20 % studentů, kteří mají na střední škole v rámci výuky možnost vyzkoušet si založení vlastního minipodniku, se v budoucnu stane podnikateli. Tento podíl je přibližně třikrát až pětkrát vyšší než ve zbytku populace.

„Je pošetilé si myslet, že pracovní místa lze vytvářet rozšiřováním již předimenzované veřejné správy nebo poskytováním pobídek velkým podnikům, aby nabíraly nové zaměstnance. Většina nových pracovních míst bude vznikat v úspěšných mikropodnicích a malých a středních podnicích. Řadu z nich zakládají mladí lidé. Zde je ukryt potenciál, který musíme využít. Jelikož chuť a schopnost založit firmu nepramení pouze z vlastností danými od přírody, navrhli jsme zahrnout výuku a programy na podporu výchovy k podnikání do povinných učebních osnov. To nám pomůže vyřešit problém nezaměstnanosti v Evropě, zejména nezaměstnanosti mladých lidí.“

I přes tyto důkazy se však v evropských vzdělávacích systémech podnikatelské dovednosti obvykle nevyučují. To se musí změnit. A mělo by se tak stát na všech úrovních. Členské státy by měly do konce roku 2015 zahrnout výchovu k podnikání do učebních osnov základního, středního, odborného a vysokoškolského vzdělávání a vzdělávání dospělých.

Komise důrazně vyzývá vysoké školy, aby na podnikání kladly větší důraz a posilovaly své kontakty s firmami. Díky tomu se nejlepší nápady výzkumných pracovníků a studentů budou snáze přeměňovat v úspěšné podnikatelské projekty.

Pracuje se také na tom, aby bylo pro vysoké školy snazší iniciovat podnikatelské aktivity a aby mezi vysokými školami a podniky vznikl „ekosystém“, který napomůže řešit hlavní společenské výzvy. Ve spolupráci s OECD byl vyvinut rámec pro vysoké školy s podnikatelským zaměřením, který jim má pomoci vytvářet individuálně přizpůsobené vzdělávací moduly.

Vzdělávání zaměřené na podnikatelské dovednosti musí být vhodně doplněno o odbornou přípravu a podporu nově založených podniků. Studentům by také měla být nabídnuta příležitost vyzkoušet si alespoň jednou podnikání v praxi v rámci povinné školní docházky.

Další konkrétní příležitosti poskytne i režim záruk pro mladé lidi. Rozpočet Evropské unie bude použit na financování odborné přípravy a nových vzdělávacích programů pro mladé, ale i dospělé, kteří potřebují druhou šanci na vzdělání.

Po první zkušenosti s podnikáním na školách a univerzitách se mohou potenciální podnikatelé přihlásit do výměnného programu Erasmus pro mladé podnikatele a získat další bezprostřední zkušenosti, rozšířit své znalosti a navázat nové kontakty.

Pomoc mladým lidem je nejenom povinností, ale také dobře vynaloženou investicí, neboť začínající podniky mohou sehrát klíčovou úlohu při oživení hospodářského růstu v Evropě a v prosazování nových myšlenek a obchodních postupů.

Další informace Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Poslední aktualizace: 18/07/2014 |  Začátek stránky