Ši tinklavietė buvo archyvuota 18/07/2014
18/07/2014

Naršymo kelias

Pramonė ir verslumas

Verslumo ugdymas

Verslumo ugdymas – vienas svarbiausių ekonomikos pakilimo veiksnių

Kaip pasiekti, kad jaunimo nedarbas liktų praeityje? Užuot iš visų jėgų besistengusios įtikinti įmones suteikti darbą jaunimui, Europos valstybės galėtų skirti daugiau išteklių mokyti jaunuolius, kaip steigti savo verslą ir dirbti sau.

Kad ši kultūrinė revoliucija įvyktų, akivaizdu, jog labai svarbus švietimas. Kai kurie žmonės turi verslininko gyslelę, tačiau dažniausiai, kaip tapti verslininkais, išmokstama. 15–20 proc. moksleivių, vidurinėje mokykloje dalyvavusių mokomosios mokinių bendrovės programoje, vėliau patys jas steigė. Šis skaičius 3–5 kartus didesnis, palyginti su visais gyventojais.

„Apgaulinga manyti, kad darbo vietos gali būti kuriamos plečiant ir taip jau perpildytas valstybės tarnybas arba teikiant paskatas įdarbinti darbuotojus didelėms bendrovėms. Dauguma naujų darbo vietų bus sukurtos sėkmingai veikiančiose labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse. Daugelį jų įsteigs jaunimas. Tai realus potencialas, kurį turime išnaudoti. Noras ir galimybės įsteigti bendrovę priklauso ne tik nuo žmogaus būdo, todėl pasiūlėme įtraukti mokymą ir iniciatyvas, kuriomis puoselėjama verslumo dvasia, į privalomas mokymo programas. Tai itin svarbu sprendžiant nedarbo – ypač jaunimo – problemą Europoje.“

Nepaisant to, Europos švietimo sistemose paprastai verslumo gebėjimai neugdomi. Ši padėtis turėtų pasikeisti visais lygmenimis. Valstybės narės raginamos užtikrinti, kad iki 2015 m. pabaigos verslumas būtų įtrauktas į pradinio, vidurinio, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo programas.

Komisija ragina universitetus tapti verslesniais ir aktyviau megzti ryšius su įmonėmis, kad tyrėjų ir studentų geriausios idėjos sparčiai virstų pelninga veikla.

Vykdomas darbas siekiant sudaryti palankesnes sąlygas universitetų valdomoms verslo kūrimo priemonėms bei paskatinti universitetų ir verslo ekosistemas, kad būtų sprendžiami svarbiausi visuomenei kylantys uždaviniai. Bendradarbiaujant su EBPO parengta verslių universitetų sistema siekiant jiems padėti įtraukti konkretiems poreikiams pritaikytus mokymosi modulius.

Labiau į verslumą orientuotą švietimą turi papildyti tinkamas mokymas ir parama naujoms įmonėms. Moksleiviams turėtų būti suteikta bent viena proga privalomojo švietimo sistemoje įgyti praktinės verslumo patirties.

Naujų konkrečių galimybių bus suteikta pagal „Jaunimo garantijų“ iniciatyvą. Europos biudžeto lėšos bus naudojamos finansuoti mokymo ir naujas mokymosi programas, skirtas ne tik jaunimui, bet ir suaugusiesiems, kuriems reikia progos vėl mokytis.

Po pirmųjų verslumo žinių mokykloje ir universitete potencialūs verslininkai gali įgyti tiesioginės patirties ir išplėsti savo mokymo bei tinklų kūrimo galimybes pasinaudoję mainų programa „Erasmus“ jauniesiems verslininkams“.

Padėti jaunimui – ne tik mūsų pareiga. Tai ir naudinga, nes veiklą pradedančios įmonės gali atlikti labai svarbų vaidmenį vėl paspartinant ekonomikos augimą Europoje ir paskatinant naujas idėjas bei verslo praktiką.

Daugiau informacijos Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Paskutinį kartą atnaujinta: 18/07/2014 |  Į puslapio pradžią