Този сайт бе архивиран на 18/07/2014
18/07/2014

Навигационна пътека

Промишленост и предприемачество

Обучение по предприемачество

Обучението по предприемачество е ключ към възстановяване на икономиката

Как младежката безработица би могла да остане в миналото? Вместо да полагат усилия да убедят фирмите да предложат работа на младите хора, европейските държави могат да отделят повече ресурси, за да обучат младежите как да създадат свой собствен бизнес и да работят за себе си.

Образованието играе ключова роля за извършването на тази „културна“ революция. Някои хора са родени предприемачи. В повечето случаи обаче хората се научават как да станат такива. Между 15 и 20 % от учениците, които по време на средното си образование са участвали в програма за създаване на малко предприятие, впоследствие започват собствена стопанска дейност. Техният брой е от три до пет пъти по-голям в сравнение с броя на предприемачите като процент от общото население.

"Илюзия е да се смята, че работни места могат да се създадат чрез разширяване на и без това прекалено раздутата държавна администрация или като се стимулират големи компании да наемат персонал. Повечето нови работни места ще бъдат открити в успешни микропредприятия или малки и средни предприятия. Много от тях ще са дело на млади хора. Това е реалният потенциал, който трябва да използваме. Тъй като желанието и способността за създаване на компания не са свързани само с темперамента на дадено лице, ние предложихме включването на обучението по предприемачество и на програми за насърчаване на предприемаческия дух в задължителните учебни програми. Това е ключът за справяне с безработицата в Европа, особено сред младите хора“

Въпреки този факт в европейските образователни системи обикновено не се преподават предприемачески умения. Това трябва да се промени на всички равнища. Страните членки са призовани да гарантират, че основното умение „предприемачество” е застъпено в учебните програми в системата на началното, средното, професионалното и висшето образование, както и в програмите за образование на възрастни, преди края на 2015 г.

Комисията призовава университетите да обърнат повече внимание на предприемачеството и да засилят връзките си с фирми, за да могат най-блестящите идеи на изследователи и студенти бързо да се превърнат в печеливши стопански дейности.

В момента се работи за улесняване на създаването на предприятия, които да реализират възникнали в университетите идеи и за стимулирането на екосистеми между университетите и стопанския сектор, за да се отговори на основни обществени предизвикателства. Съвместно с ОИСР бе разработена рамка за предприемачески университети, за да се помогне на висшите учебни заведения да въведат съобразени с конкретни нужди учебни модули.

Образованието, което обръща повече внимание на предприемачеството, трябва да бъде допълнено от подходящо обучение и подкрепа за новосъздадени предприятия. На учащите трябва да се дава възможност за поне един практически стаж преди да завършат задължителното образование.

Схемата за гаранция за младежта ще предостави нови конкретни възможности. Европейският бюджет ще бъде използван за финансиране на обучение и нови учебни програми за млади хора, а също и за възрастни, които имат нужда от втори шанс в образованието.

След първоначалния контакт с предприемачеството в училището и университета, потенциалните предприемачи могат да получат опит от първа ръка и да разширят възможностите си за обучение и създаване на мрежи чрез програмата за обмен „Еразъм за млади предприемачи“.

Помощта за нашите млади хора не е само задължение, тя е и полезна, тъй като новосъздадените предприятия могат да играят ключова роля във възобновяването на икономическия растеж в Европа и стимулирането на нови идеи и бизнес практики.

Допълнителна информация Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Последна актуализация: 18/07/2014 |  Нагоре