Az oldal tartalmát archiváltuk (18/07/2014)
18/07/2014

Navigációs útvonal

Ipar- és vállalkozáspolitika

Innováció

Az innováció oxigén a vállalkozások számára

Az innováció oxigén a vállalkozások számára. Azok a vállalatok, amelyek nem újítanak, és nem tartanak lépést a technológiai fejlesztésekkel, fokozatosan kiszorulnak a piacról, és végül arra kényszerülnek, hogy bezárják kapuikat. A vállalkozásoknak lételemük az innováció.

Az innováció alapja a beruházás. Az ipar mindig is a beruházás és az innováció fontos színtere volt. A gyártó- és feldolgozóipar járul hozzá legnagyobb mértékben – a magánszektorban eszközölt összes beruházás 80%-ában – a kutatáshoz és fejlesztéshez. Ennél azonban többre van szükség.

Az európai kutatás sok ágazatban világelső, és sok csúcstechnológiai szabadalommal állt elő az idők során, de a tudományos téren kivívott vezető szerepből sajnos nem mindig sikerül versenyelőnyt kovácsolnia. A lítiumelemek esete világos példa erre, hiszen a vonatkozó szabadalmak több mint 30%-a európai vállalkozások kezében van, ugyanakkor ilyen elemeket egyáltalán nem állítanak elő az EU-ban.

„Az innovációba történő beruházás elengedhetetlen ahhoz, hogy megőrizzük globális versenyképességünket, és újra növekedési pályára állítsuk Európa gazdaságát. Innováció nélkül nem fogjuk tudni elérni az új iparpolitikai stratégiánkban kitűzött célunkat – nevezetesen azt, hogy az ipar GDP-beli részesedését 20%-ra növeljük. Ezért egyre fontosabb és sürgetőbb feladat, hogy európai szinten összehangoljuk ezeket a tevékenységeket.”

Ráadásul az innováció terén tett erőfeszítések elszigeteltek, és EU-szerte egyenlőtlen képet mutatnak. Sőt, ami még aggasztóbb, az Európai Bizottság által összeállított legutóbbi innovációs eredménytáblából ítélve egyre nagyobb szakadék tátong a leginnovatívabb országok és a lemaradók között.

Az innovációt olyan közös célkitűzésként kell kezelnünk, amelyet az összes EU-ország megpróbál – törekvéseit a többi tagállammal összehangolva – elérni. Ennek elősegítése érdekében a Bizottság nemrégiben „valódi” innovációs unió kialakítására irányuló tervekkel állt elő, és közös beruházásösztönző stratégia elfogadására tett javaslatot olyan innovatív ágazatok vonatkozásában, melyek alkalmasak lehetnek arra, hogy az uniós gazdaság más területein is fellendítsék az innovációt.

Iparpolitikánk keretében az innovációs beruházások növelését hat kiemelt területen fogjuk elősegíteni. Ezek közé tartozik a finanszírozáshoz jutás feltételeinek javítása, a vállalkozókészség előmozdítása, az innováció iránti kereslet ösztönzése és a nem technológiai jellegű innováció felkarolása.

Erőfeszítéseink egyik további fontos célterületét az ún. kulcsfontosságú alaptechnológiák – többek között a mikro- és nanoelektronika, a korszerű anyagok, az ipari biotechnológia, a fotonika és a korszerű gyártási rendszerek – alkotják. A kulcsfontosságú alaptechnológiák világpiacának összértéke 2015-re az előrejelzések szerint 646 milliárd euróról –több mint 50%-os növekedést mutatva – 1 ezermilliárd euró fölé fog emelkedni, ami az uniós GDP hozzávetőleg 8%-ának felel meg.

Ezek az új technológiák forradalmasítani fogják a tervezést (pl. az intelligens anyagok révén), átalakítják az árutermelést (lásd: 3D-nyomtatás), valamint új alapokra helyezik a hagyományos piacokat. Az utóbbira példaként hozhatók fel az intelligens hálózatok, a tiszta járművek vagy a bioalapú műanyagok. Bár a csúcstechnológiai iparágak különösen fontosak számunkra, az alacsony vagy közepes szintű technológiát alkalmazó kkv-k innovációs tevékenységét is támogatjuk.

Az innovatív termékek nem a semmiből tűnnek elő. Általában a meglévő technológiák évtizedeken át tartó, fokozatos fejlesztésének eredményeképpen jönnek létre. Európa valóságos technológiai aránybányán ül, hiszen kontinensünk a technológiák létrehozása és alkalmazása szempontjából is a világ legfejlettebb régióinak egyike. Tekintélyes technológiai örökségünkre építve némi pluszmunkával szenzációs eredményeket érhetünk el.

További információk Deutsch (de) English (en) français (fr)

Utolsó frissítés: 18/07/2014 |  Az oldal tetejére