Ta spletna stran je bila arhivirana (18/07/2014)
18/07/2014

Navigacijska pot

Industrija in podjetništvo

Pouk podjetništva

Pouk podjetništva za ponovno gospodarsko rast

Ali lahko brezposelnost mladih postane stvar preteklosti? Evropske države si še naprej neuspešno prizadevajo prepričati podjetja o pomenu zaposlovanja mladih. Namesto tega bi lahko več sredstev namenile poučevanju mladih, kako ustanoviti lastno podjetje.

Za uspešno izvedbo takšne kulturne revolucije je seveda najpomembnejše šolanje. Nekatere posamezniki so sicer rojeni za podjetnike, vendar se v večini primerov ljudje podjetništva priučijo. Od 15 do 20 % dijakov, ki so v srednji šoli vključeni v program „mini podjetje“, pozneje ustanovi svoje lastno podjetje. Ta številka je tri- do petkrat večja kot pri splošni populaciji.

"Ne smemo si delati utvar in misliti, da lahko nova delovna mesta ustvarimo s širjenjem že tako obsežnega javnega sektorja ali spodbujanjem velikih podjetij k zaposlovanju. Večino novih delovnih mest ustvarijo mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja. Veliko malih podjetij ustanovijo mladi in prav to je resnični potencial, ki ga je treba izkoristiti. Ker želja in zmožnost ustanoviti podjetje nista samo stvar osebnega značaja, smo predlagali vključitev učnih programov za spodbujanje podjetniškega duha v obvezne učne načrte. Tako želimo zmanjšati brezposelnost v Evropi, zlasti med mladimi.

Vendar v evropskih šolskih sistemih običajno ne poučujejo podjetniških veščin. To je treba spremeniti. Države članice zato pozivamo, da še pred koncem leta 2015 „podjetništvo“ vključijo v učne načrte osnovnošolskega, srednješolskega, poklicnega in visokošolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih.

Univerze morajo postati bolj „podjetniške“ in okrepiti povezave z gospodarstvom, kajti le tako bodo najboljše ideje raziskovalcev in študentov kar najhitreje pretvorile v dobičkonosna podjetja.

Komisija si za reševanje družbenih izzivov prizadeva spodbuditi ustanavljanje podjetij ob podpori univerz in ekosisteme, ki povezujejo univerze in podjetja. Zato smo v sodelovanju z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj vzpostavili okvir za podjetniške univerze, da bi jim pomagali pri uvedbi prilagojenih učnih modulov.

Pouk podjetništva je treba dopolniti z ustreznim usposabljanjem in podporo za nova podjetja. Učencem in dijakom je treba pred koncem obveznega šolanja omogočiti vsaj eno praktično podjetniško izkušnjo.

S jamstveno shemo bodo imeli mladi na voljo nove konkretne možnosti. Sredstva iz evropskega proračuna bodo namenjena usposabljanju in novim učnim programom za mlade in tiste odrasle, ki želijo izkoristiti svojo drugo priložnost za izobraževanje.

Potencialni podjetniki lahko po začetnem spoznavanju podjetništva v šolah in univerzah pridobijo neposredne izkušnje ter dodatno usposabljanje in mreženje v okviru programa izmenjave Erasmus za mlade podjetnike.

Pomoč mladim ni samo naša dolžnost, ampak je tudi nadvse koristna, saj lahko novoustanovljena podjetja odločilno pripomorejo k zagonu gospodarske rasti v Evropi ter spodbujanju novih idej in poslovnih praks.

Več informacij Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Zadnja posodobitev: 18/07/2014 |  Na vrh