Táto stránka bola uložená do archívu dňa 18/07/2014
18/07/2014

Navigačný riadok

Priemysel a podnikanie

Vzdelávanie v oblasti podnikania

Vzdelávanie v oblasti podnikania je kľúčom k oživeniu hospodárstva

Ako by sa nezamestnanosť mladých ľudí mohla stať minulosťou? Namiesto snáh presvedčiť naše podniky, aby mladým ľuďom poskytli prácu, by európske štáty mohli vynaložiť viac prostriedkov na to, ako mladých ľudí naučiť podnikať a stať sa svojimi vlastnými šéfmi.

Aby sa táto kultúrna revolúcia stala skutočnosťou, musí vzdelávanie zohrať kľúčovú úlohu. Niektorí ľudia sú rodení podnikatelia. Avšak vo väčšine prípadov sa to ľudia musia naučiť. Spomedzi študentov, ktorí sa na strednej škole zúčastňujú na programoch obchodnej minispoločnosti, si približne 15 – 20 % neskôr založí vlastnú spoločnosť. Tento podiel je približne tri až päťkrát vyšší než vo zvyšku populácie.

"Je ilúziou domnievať sa, že pracovné miesta je možné vytvoriť rozšírením už rozrastenej štátnej správy alebo poskytnutím stimulov pre veľké podniky, aby prijímali zamestnancov. Väčšina nových pracovných miest bude pochádzať z úspešných mikropodnikov alebo malých a stredných firiem. Mnohé z nich založia mladí ľudia. Toto je skutočný potenciál, ktorý musíme využiť. Keďže záujem a schopnosť založiť si firmu nevyplývajú len z osobnostných vlastností človeka, navrhli sme zaradiť výučbu na podporu podnikateľského ducha do povinných učebných osnov. Toto je kľúčom k riešeniu nezamestnanosti v Európe, pokiaľ ide o našu mládež.“

Napriek týmto skutočnostiam sa v rámci európskych systémov vzdelávania podnikateľské zručnosti zvyčajne nevyučujú. To sa musí zmeniť. A malo by sa tak stať na všetkých úrovniach. Európska komisia vyzýva členské štáty, aby do konca roku 2015 začlenili podnikanie do školských osnov na základných, stredných, odborných školách, ako aj univerzitách a inštitúciách vzdelávania dospelých.

Takisto vyzýva univerzity, aby kládli väčší dôraz na podnikanie a posilnili svoje kontakty s firmami, čím sa zabezpečí, že tie najlepšie nápady študentov a vedcov sa rýchlo zrealizujú a prinesú zisk.

Komisia pracuje na uľahčení podnikania inicializovaného univerzitami a podnecuje vzájomnú symbiózu medzi univerzitami a podnikmi ako riešenie kľúčových spoločenských výziev. V spolupráci s OECD sa vytvoril rámec pre podnikateľské univerzity, ktorý pomáha univerzitám pri vytváraní učebných modulov šitých na mieru.

Vzdelávanie s väčším zameraním na podnikanie je potrebné doplniť o vhodnú odbornú prípravu a podporu nových podnikov. Študenti by mali mať možnosť získať aspoň jednu praktickú skúsenosť pred ukončením povinnej školskej dochádzky.

Nové konkrétne možnosti poskytne systém záruky pre mladých ľudí. Európsky rozpočet sa použije na financovanie odborného vzdelávania a nových vzdelávacích programov pre mladých ľudí, ako aj dospelých, ktorí potrebujú druhú šancu vo vzdelávaní.

Po získaní prvého kontaktu s podnikaním v školách a na univerzitách, môžu potenciálni podnikatelia získať bezprostredné skúsenosti a rozšíriť svoje možnosti v oblasti odbornej prípravy a vytvárania kontaktov prostredníctvom výmenného programu Erasmus pre mladých podnikateľov.

Pomoc našej mládeži je nielen povinnosťou, ale aj prínosom, pretože novozaložené podniky môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri oživení hospodárskeho rastu v Európe a pri podpore nových myšlienok a obchodných postupov.

Dalšie informácie Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Posledná aktualizácia: 18/07/2014 |  Na začiatok