Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 18/07/2014
18/07/2014

Διαδρομή πλοήγησης

Βιομηχανία και επιχειρηματικότητα

Εκπαίδευση για την Επιχειρηματικότητα

Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα κλειδί για την οικονομική ανάκαμψη

Πώς μπορούμε να κάνουμε την ανεργία των νέων παρελθόν; Αντί οι χώρες της Ευρώπης να παλεύουν να πείσουν τις επιχειρήσεις να δώσουν δουλειά στους νέους, θα μπορούσαν να αφιερώσουν περισσότερους πόρους στο να διδάξουν στους νέους πώς να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και να γίνουν οι ίδιοι αφεντικό του εαυτού τους.

Για μια τέτοια αλλαγή νοοτροπίας, εξέχοντα ρόλο παίζει προφανώς η εκπαίδευση. Ορισμένοι άνθρωποι γεννιούνται επιχειρηματίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν πώς να γίνουν επιχειρηματίες. Το 15% με 20% των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα δημιουργίας επιχειρήσεων μικρής κλίμακας θα ιδρύσουν αργότερα τη δική τους επιχείρηση. Το ποσοστό αυτό είναι κατά τρεις έως πέντε φορές σχεδόν μεγαλύτερο από εκείνο του γενικού πληθυσμού.

"Είναι πλάνη να πιστεύουμε ότι οι νέες θέσεις εργασίας θα προκύψουν μέσα από την επέκταση του ήδη διογκωμένου δημόσιου τομέα ή την παροχή κινήτρων για προσλήψεις στις μεγάλες εταιρείες. Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας θα προέλθουν από επιτυχείς μικρές ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολλές από αυτές θα ιδρυθούν από νέους. Αυτό είναι το πραγματικό δυναμικό που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Καθώς η επιθυμία και η ικανότητα για σύσταση επιχείρησης δεν πηγάζουν μόνον από την προσωπικότητα ενός ατόμου, προτείνουμε να καταστεί υποχρεωτική η διδασκαλία και τα μαθήματα προώθησης του επιχειρηματικού πνεύματος. Κάτι τέτοιο θα έχει καθοριστική σημασία για την αντιμετώπιση της ανεργίας στην Ευρώπη, ιδίως μεταξύ των νέων.”

Παρά τα στοιχεία αυτά, όμως, τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα συνήθως δεν προβλέπουν τη διδασκαλία επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Αυτό πρέπει να αλλάξει, και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα. Τα κράτη μέλη καλούνται να διασφαλίσουν πριν από τα τέλη του 2015 ότι η «επιχειρηματικότητα» θα ενσωματωθεί στα προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, επαγγελματικής και ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει τα πανεπιστήμια να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην επιχειρηματικότητα και να συσφίξουν τις σχέσεις τους με τον κόσμο των επιχειρήσεων, έτσι ώστε οι καλύτερες ιδέες των φοιτητών και ερευνητών τους να μετουσιώνονται γρήγορα σε επικερδείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Γίνονται προσπάθειες ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία επιχειρήσεων με πανεπιστημιακή πρωτοβουλία καθώς και οικοσυστημάτων πανεπιστημίων-επιχειρήσεων που θα δίνουν λύσεις σε σημαντικά κοινωνικά προβλήματα. Σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο για την προώθηση της επιχειρηματικής διάστασης των πανεπιστημίων, το οποίο βοηθά τα πανεπιστήμια να υιοθετούν ειδικά προσαρμοσμένες μαθησιακές ενότητες.

Μια εκπαίδευση όμως που είναι προσανατολισμένη στην προώθηση της επιχειρηματικότητας πρέπει να συνοδεύεται και από κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης καθώς και στήριξης των νέων επιχειρήσεων. Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν τουλάχιστον μία πρακτική επιχειρηματική εμπειρία προτού ολοκληρώσουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση.

Μέσω του προγράμματος εγγυήσεων για τη νεολαία θα παρέχονται νέες συγκεκριμένες δυνατότητες. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα χρηματοδοτήσει δράσεις κατάρτισης και νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους νέους, καθώς και για ενήλικες που έχουν ανάγκη από μια δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση.

Μετά την αρχική τους επαφή με τον κόσμο των επιχειρήσεων στο σχολείο και το πανεπιστήμιο, οι εν δυνάμει μελλοντικοί επιχειρηματίες θα μπορούν να αποκτούν εμπειρία από πρώτο χέρι και να διευρύνουν τις δυνατότητες κατάρτισης και δικτύωσής τους μέσα από το πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus για Νεαρούς Επιχειρηματίες.

Η στήριξη των νέων δεν είναι μόνον υποχρέωσή μας. Μπορεί επίσης να αποδειχθεί επωφελής διότι οι νέες επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επανεκκίνηση της οικονομίας στην Ευρώπη και στην προώθηση νέων ιδεών και επιχειρηματικών πρακτικών.

Περισσότερα Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Τελευταία ενημέρωση: 18/07/2014 |  Αρχή σελίδας