Az oldal tartalmát archiváltuk (18/07/2014)
18/07/2014

Navigációs útvonal

Ipar- és vállalkozáspolitika

Késedelmes fizetések

Felvértezzük a kkv-kat a késedelmes fizetésekkel szemben

Nap mint nap kis- és középvállalkozások (kkv-k) tucatjai mennek csődbe Unió-szerte azért, mert az általuk benyújtott számlát ügyfeleik nem egyenlítették ki. Ezeknek a vállalkozásoknak az okozza a vesztét, hogy nekik tartoznak, nem pedig az, hogy ők tartoznak másoknak. Ez a visszás helyzet napjainkra túl sok európai cég számára vált már-már mindennapossá. A vállalkozások több mint fele arról számol be, hogy kinnlevőségeik miatt pénzforgalmi gondokkal küszködnek. A probléma ráadásul egyre nagyobb méreteket ölt: 2011 és 2012 között 10%-kal nőtt azoknak a vállalkozóknak a száma, akiknek ilyen nehézségekkel kell szembenézniük.

Az Európai Bizottság kiemelt feladatának tartja, hogy megoldást találjon a késedelmes fizetések egyre jobban elharapódzó problémájára. A jelenlegi időszakban, amikor a munkanélküliség aránya sok EU-országban kétszámjegyű, elengedhetetlen, hogy a probléma mélyére hatoljunk. A tartozások késedelmes rendezése ugyanis nyilvánvalóan súlyosbítja a munkanélküliséget, hiszen vállalkozások mennek tönkre miatta. 2012-ben az Unióban 450 ezer munkahely szűnt meg fizetésképtelenség miatt, a rendezetlen adósságok pedig éves szinten 23,6 milliárd eurót tettek ki.

"„Minden évben kkv-k ezrei mennek csődbe, miközben arra várakoznak, hogy ügyfeleik kiegyenlítsék a számláikat. Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy véget vessünk a késedelmes fizetés káros európai gyakorlatának, amely már régóta aggasztó probléma az üzleti világban. Egyértelmű, hogy a tagállamoknak a lehető leghamarabb át kell ültetniük a késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló irányelvet nemzeti jogrendszereikbe. Ez nagy segítség lesz az európai kkv-k számára, hiszen a jelenlegi gazdasági válság közepette nehezen jutnak hitelhez. Szintén létfontosságú, hogy az európai vállalkozások, és különösen a kkv-k megismerjék a jogaikat, és tudják, miként élhetnek azokkal.”

Ennek a széles körben elterjedt és rendkívül hátrányos gyakorlatnak a felszámolására a Bizottság új irányelvet dolgozott ki, melynek elfogadására 2011 februárjában került sor. Az új irányelv Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) fokozott védelemben részesíti a vállalkozásokat a késedelmes fizetésekkel szemben. A jogszabály, mely egyszerűsít és következetesebbé tesz bizonyos eljárásokat, EU-szerte 2013. március 16-tól alkalmazandó. Ez azt jelenti, hogy az említett időpont óta minden vállalkozás jogosult arra, hogy az új európai uniós szabályok alkalmazását kérje – függetlenül attól, hogy a székhelye szerinti tagállam átültette-e az irányelvet nemzeti jogrendjébe, vagy sem. Az új szabályozás rendkívül hatásos eszköz a vállalkozások számára ahhoz, hogy érvényt szerezzenek jogos követeléseiknek.

Az irányelv értelmében a hatóságoknak 30 naptári napon belül, illetve rendkívüli körülmények között 60 naptári napon belül fizetniük kell az általuk megvásárolt árukért és szolgáltatásokért. A fizetési határidők be nem tartása esetén az adósnak késedelmi kamatot kell fizetnie, és a kamatlábnak legalább 8 százalékponttal meg kell haladnia az Európai Központi Bank által alkalmazott mindenkori kamatlábat. A hatóságok nem határozhatnak meg ennél alacsonyabb késedelmi kamatot, továbbá kötelesek megtéríteni a hitelezőnek mindazokat a többletköltségeket, amelyek a késedelmes tartozások behajtása kapcsán keletkeztek.

A hitelezők jogosultak arra, hogy késedelmes fizetés esetén automatikusan (külön fizetési felszólítás nélkül) kamatot számítsanak fel, továbbá (szintén automatikusan) legalább 40 EUR átalányösszegű kártérítést igényelhetnek a behajtási költségekért. Kérhetik az összes többi, ésszerű nagyságú behajtási költség megtérítését is.

A magánvállalkozásoknak 60 napon belül ki kell egyenlíteniük a számláikat, kivéve ha kifejezetten másként állapodnak meg erről szállítóikkal, és ha ez nem súlyosan méltánytalan a hitelezővel szemben. Ezek az intézkedések várhatóan minden érintett számára javulást fognak eredményezni, és fokozatosan arra fogják ösztönözni a piaci szereplőket, hogy tartozásaikat – akármilyen gazdasági tevékenységről is legyen szó – időben rendezzék.

Az Európai Bizottság az EU összes tagállamában ismeretterjesztő kampányt indított 2012 októberében, mellyel fel szeretné hívni a vállalkozások figyelmét az őket megillető új jogokra. A kampány 2014 végéig tart.

További információk

Utolsó frissítés: 18/07/2014 |  Az oldal tetejére