Az oldal tartalmát archiváltuk (18/07/2014)
18/07/2014

Navigációs útvonal

Ipar- és vállalkozáspolitika

Hatékony gépjárművek

Európa vezető szerepének megerősítése az autógyártásban

A múlt évszázadban a gépjárművek tömeges megjelenése robbanásszerű társadalmi változásokat idézett elő, mivel nagyon sokak számára lehetővé tette az egyéni és gyors utazást. Most pedig egy újabb korszak küszöbén állunk, mely magában rejti annak lehetőségét, hogy a személygépjárművek által nyújtott mobilitás még könnyebbé, egyben környezetkímélőbbé váljon. Az Európai Bizottság eltökélt célja, hogy elősegítse ennek a lehetőségnek a maradéktalan kiaknázását. 

A gépjárműszektor „kizöldítése” annak az átfogó stratégiának a részét képezi, amely az európai autógyártókat máig sújtó válság kezelésére irányul. A gépjárműipar jelentős munkáltató: közvetlenül vagy közvetve több mint 12 millió munkavállalót foglalkoztat. Európa-szerte mintegy 180 autógyár működik, melyek együttes üzleti forgalma meghaladja a 700 milliárd eurót.

A gazdasági válság és az európai piac telítettsége azonban markánsan rányomja a bélyegét az iparágra. A gyártás és az eladás volumene Európában 2008 óta folyamatosan csökken. Ennek következtében egyre több gyár zárja be kapuit, és egyre több munkás válik állástalanná. Sok autógyártó csak az Európán kívüli értékesítéseinek köszönhetően tud nyereséges maradni.

„Az elkövetkező évtizedekben a személygépjárművek iránti kereslet szédítő mértékben fog növekedni, ezért elengedhetetlen, hogy az ipari szereplők hatékonyabb vagy zéró károsanyag-kibocsátású modellekkel álljanak elő. Az Európai Bizottság stratégiája egyrészt arra irányul, hogy ösztönözze az üzemanyag-meghajtású motorok hatékonyságának javítását, hiszen még legalább húsz évig ezek a motorok lesznek meghatározók, másrészt arra, hogy elősegítse a felkészülést a „jövő” autóira, vagyis azokra a személygépjárművekre, amelyek kevesebb szennyezőanyagot bocsátanak a légkörbe, vagy akár zéró kibocsátásúak.”

A Bizottság három fő csapásirány mentén igyekszik gyógyírt találni erre a rendszerszintű – több másik ágazatra, például az acélgyártásra, a vegyiparra és a textiliparra is kiható – válságra.

Először is minden erőnkkel azon vagyunk, hogy talpra állítsuk az európai gazdaságot, hiszen ez hozzá fog járulni a gépjárművek iránti kereslet újbóli növekedéséhez Európában. Ha újra beindulnak az eladások, lassulni fog a gyárbezárások és a létszámleépítések üteme. Mivel azonban néhány gyárbezárás elkerülhetetlennek látszik, a Bizottság különböző intézkedésekkel és pénzforrásokkal segíti elő az elbocsátott munkások átképzését és a munkaerőpiacra történő mielőbbi visszatérését.

Másodszor pedig – a bolygónkat érő káros hatások csökkentése érdekében – támogatjuk az ipart abban, hogy áttérjen a környezetbarát termékek gyártására, melyekre egyébként is egyre nagyobb a kereslet a környezettudatos vásárlók körében Európa-szerte.

Mindez nem csak vágyálom. Várakozásaink szerint az elektromos autók értékesítése globális szinten jelentősen nőni fog, és 2020-ra a „zöld” járművek a teljes európai gépjárműállomány 7%-át fogják kitenni. Ezt az átállást megkönnyítendő, a Bizottság beruházásokkal támogatja a környezetbarát járművekre irányuló kutatásokat, és maga az iparág is sokat tesz a hagyományos motorok hatékonyságának javításáért, illetve megfizethető és megbízható elektromos autók kifejlesztéséért.

Folyamatban van a városi elektromos töltőállomások hálózatának kiépítése, és a Bizottság ezen a területen is EU-szerte egységes szabványok bevezetését szorgalmazza.

Végül, de nem utolsósorban olyan intézkedéseket léptettünk életbe, amelyek hozzásegítik az európai gépjárműgyártókat ahhoz, hogy meg tudják vetni a lábukat a külföldi piacokon, ahol az autók iránti kereslet 2020-ra várhatóan a mai szint kétszeresére fog nőni. A gépjárműszektor a nemzetközi partnereinkkel folytatott kereskedelmi tárgyalásokon rendszeresen kiemelt témaként kerül napirendre.

További információk

Utolsó frissítés: 18/07/2014 |  Az oldal tetejére