Strona zarchiwizowana dnia 18/07/2014
18/07/2014

Ścieżka nawigacji

Przemysł i przedsiębiorczość

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości ma kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego

Jak można walczyć z bezrobociem osób młodych? Zamiast przekonywać przedsiębiorstwa, żeby dawały zatrudnienie młodym ludziom, państwa europejskie powinny zdecydować się przeznaczyć więcej środków na uczenie młodych ludzi, jak założyć własną firmę i stać się własnym szefem.

W takiej rewolucji kulturowej edukacja oczywiście odgrywa kluczową rolę. Niektórzy ludzie są urodzonymi przedsiębiorcami. Jednak w większości przypadków trzeba się nauczyć przedsiębiorczości. 15–20% uczniów uczestniczących w programie miniprzedsiębiorstw w szkole ponadpodstawowej w późniejszym czasie założy własną firmę – jest to odsetek trzy do pięciu razy wyższy niż wśród ogółu społeczeństwa.

„Złudne jest myślenie, że miejsca pracy można tworzyć poprzez rozwijanie już i tak nadmiernie rozwiniętych usług publicznych lub zachęcanie dużych firm do oferowania zatrudnienia. Większość nowych miejsc pracy będą tworzyć dobrze prosperujące mikroprzedsiębiorstwa lub małe i średnie firmy. Wiele z nich będzie zakładanych przez młodych ludzi. Stanowi to rzeczywisty potencjał, który musimy wykorzystać. Ponieważ chęć i zdolność założenia firmy nie wynika z osobistego usposobienia, zaproponowaliśmy włączenie nauczania i programów promujących ducha przedsiębiorczości do obowiązkowych programów nauczania. Ma to kluczowe znaczenie dla walki z bezrobociem w Europie, zwłaszcza wśród młodych ludzi.”

Mimo to europejskie systemy edukacji zazwyczaj nie przewidują nauczania przedsiębiorczości. To musi się zmienić i, co więcej, taka zmiana powinna nastąpić na wszystkich poziomach. Przed końcem 2015 r. państwa członkowskie mają wprowadzić nauczanie „przedsiębiorczości” do programów kształcenia podstawowego, ponadpodstawowego, zawodowego i wyższego oraz kształcenia dorosłych.

Komisja zachęca uczelnie wyższe do większej przedsiębiorczości oraz do zwiększenia powiązań z firmami, aby możliwe było szybkie przekształcenie najlepszych pomysłów naukowców i studentów w rentowne przedsięwzięcia.

Trwają prace nad ułatwianiem tworzenia przedsiębiorstw z inicjatywy uczelni oraz nad pobudzaniem ekosystemów uczelni i przedsiębiorstw w celu podjęcia ważnych wyzwań społecznych. We współpracy z OECD opracowane zostały ogólne założenia na potrzeby przedsiębiorczych uczelni, których celem jest pomoc uczelniom w przyjmowaniu modułów kształcenia dostosowanych do potrzeb.

Edukację ukierunkowaną na przedsiębiorczość należy uzupełnić odpowiednimi szkoleniami oraz wsparciem nowych przedsiębiorstw. Młodym ludziom należy zaoferować możliwość uzyskania co najmniej jednego praktycznego doświadczenia w zakresie przedsiębiorczości przed zakończeniem nauki obowiązkowej.

Program gwarancji dla młodzieży zapewni nowe, konkretne możliwości. Europejski budżet będzie wykorzystywany do finansowania szkoleń i nowych programów nauczania młodych ludzi, a także dorosłych, którym należy dać drugą szansę w edukacji.

Po początkowym kontakcie z przedsiębiorczością w szkole i na uczelni potencjalni przedsiębiorcy mogą zdobyć osobiste doświadczenie oraz rozszerzyć swoje możliwości szkoleniowe i możliwości nawiązywania kontaktów poprzez program wymiany „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców.

Wspieranie młodzieży jest nie tylko obowiązkiem, lecz wiąże się także z pewnymi korzyściami, ponieważ nowe przedsiębiorstwa mogą odegrać kluczową rolę w ożywianiu wzrostu gospodarczego w Europie oraz w pobudzaniu nowych pomysłów i praktyk biznesowych.

Więcej informacji Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Ostatnia aktualizacja: 18/07/2014 |  Początek strony