Sivusto on arkistoitu (18/07/2014)
18/07/2014

Navigointipolku

Teollisuus ja yritystoiminta

Yrittäjyyskoulutus

Talous nousuun yrittäjyyskoulutuksen avulla

Nuorisotyöttömyys on saatava kuriin. EU-maissa on pyritty saamaan yrityksiä tarjoamaan nuorille työpaikkoja. Tämän sijasta kannattaisi kuitenkin osoittaa enemmän varoja siihen, että nuorille opetetaan, miten perustaa oma yritys ja tulla itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi.

Tämä suunnanmuutos edellyttää luonnollisesti koulutusta. Jotkut ovat luontaisia yrittäjiä. Useimmissa tapauksissa yrittäjyyteen kuitenkin opitaan. Toisen asteen oppilaitosten pienoisyritysohjelmiin osallistuvista opiskelijoista 15–20 % perustaa myöhemmin oman yrityksen. Määrä on noin 3–5 kertaa suurempi kuin yrittäjien osuus koko väestöstä.

"On harhaluulo, että työpaikkoja voitaisiin luoda laajentamalla jo entuudestaan paisunutta julkishallintoa tai kannustamalla suuryrityksiä palkkaamaan lisää henkilöstöä. Suurin osa uusista työpaikoista syntyy menestyksekkäisiin mikroyrityksiin tai pk-yrityksiin. Monet niistä ovat nuorten perustamia. Tätä todellista potentiaalia on hyödynnettävä. Koska halu ja kyky yrityksen perustamiseen ei kumpua vain yksilön luonteenpiirteistä, komissio ehdottaa yrittäjyyden opettamista ja edistämistä oppilaitosten opetussuunnitelmien pakolliseksi osaksi. Tällä torjutaan työttömyyttä etenkin nuorten parissa EU:ssa."

Tästä huolimatta eurooppalaisissa koulutusjärjestelmissä ei yleensä opeteta yrittäjyystaitoja. Tämän on muututtava. Ja muutosta tarvitaan kaikilla tasoilla. Jäsenmaita kehotetaan varmistamaan, että yrittäjyys sisältyy opetussuunnitelmiin ennen vuoden 2015 loppua kaikilla koulutustasoilla – perus- ja keskiasteella, ammatillisessa koulutuksessa sekä korkea- ja aikuiskoulutuksessa.

Komissio kannustaa korkeakouluja yrittäjähenkisyyteen ja lisäämään yhteyksiä yrityksiin, jotta tutkijoiden ja opiskelijoiden parhaat ideat voitaisiin nopeasti jalostaa kannattaviksi hankkeiksi.

Komissio haluaa edistää korkeakoululähtöisten yritysten perustamismekanismeja sekä yritys- ja korkeakoulumaailman yhdistäviä ekosysteemejä. Siten voidaan puuttua keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Komissio on jo laatinut yhteistyössä OECD:n kanssa yrittäjähenkisten korkeakoulujen ohjekehykset, joilla pyritään tukemaan räätälöidyn oppimisen moduuleita korkeakouluissa.

Tarvitaan koulutusta, joka on aiempaa enemmän keskittynyt yrittäjyyteen, sekä erityisesti uusille yrityksille suunnattua koulutusta ja tukea. Opiskelijoilla olisi oltava mahdollisuus vähintään yhteen yritysharjoitteluun oppivelvollisuuskoulutuksen aikana.

Nuorisotakuun toteutuminen tarjoaa uusia konkreettisia mahdollisuuksia. EU:n talousarviosta rahoitetaan ohjelmia, joissa tarjotaan koulutusta ja uusia oppimisen mahdollisuuksia nuorille sekä niille aikuisille, joilla on koulunkäynti jäänyt kesken.

Mahdolliset yrittäjät saavat ensikosketuksen yritysmaailmaan oppilaitoksessaan. Sen jälkeen he voivat saada ensikäden kokemusta ja laajentaa koulutus- ja verkostoitumismahdollisuuksiaan nuorille yrittäjille suunnatun Erasmus-vaihto-ohjelman kautta.

Nuorten auttaminen kannattaa myös siksi, että uusien yritysten käynnistämisellä voi olla keskeinen rooli EU:n talouden elvyttämisessä. Niistä voi versoa uusia ideoita ja yritystoiminnan käytäntöjä.

Lisätietoa Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Viimeisin päivitys: 18/07/2014 |  Sivun alkuun