Veebisait on arhiveeritud (18/07/2014)
18/07/2014

Navigatsioonitee

Tööstus ja ettevõtlus

Ettevõtlusharidus

Ettevõtlusharidus on majanduskasvu võti

Kuidas muuta noorte tööpuudus minevikuprobleemiks? Selle asemel, et veenda ettevõtteid palkama noori, võiksid Euroopa riigid teha otsuse eraldada rohkem vahendeid selleks, et õpetada noortele, kuidas luua ettevõte ning saada iseenese peremeheks.

Sellise suunamuutuse saavutamiseks tuleb panna rõhku haridusele. Mõned inimesed sünnivad ettevõtjateks, kuid üldjuhul inimesed siiski õpivad ettevõtlust. 15% – 20% õpilastest, kes osalevad keskkoolis miniäriühinguprogrammis, asutavad hiljem oma ettevõtte - see on kolm kuni viis korda rohkem kui muu elanikkonna hulgas.

„Oleks ekslik arvata, et töökohti saab luua, laiendades juba niigi ülepaisutatud avalikku sektorit või stimuleerides suuri ettevõtteid tööjõudu palkama. Enamus uusi töökohti luuakse edukate mikroettevõtjate või VKEde poolt. Paljud sellistest ettevõtetest on noorte loodud. See on reaalne potentisaal, mida me peame ära kasutama. Kuna soov ja suutlikkus asutada ettevõte ei sõltu ainult isikuomadustest, oleme teinud ettepaneku võtta kohustuslikesse õppekavadesse koolitus ja programmid, mille abil edendatakse ettevõtlusvaimu. See on töötuse – eelkõige noorte töötuse – probleemi lahendamise võti Euroopas.”

Vaatamata sellistele faktidele ei õpetata Euroopa haridussüsteemis just sageli ettevõtjatele vajalikke oskusi. Sellist olukorda tuleb parandada. Ning seda peab tegema kõigil tasanditel. Liikmesriike julgustatakse tagama, et ettevõtluse temaatika juurutataks veel enne 2015. aasta lõppu alg-, kesk-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuhariduse õppekavadesse.

Komisjon kutsub ülikoole üles olema rohkem ettevõtluskesksed ning tugevdama oma sidemeid ettevõtjatega, et muuta teadustöötajate ja üliõpilaste parimad ideed kiiresti kasumlikeks ettevõtmisteks.

Peamiste ühiskondlike probleemide lahendamiseks tehakse tööd selle nimel, et tõhustada ülikoolide eestvedamisel ettevõtete loomist ning stimuleerida ülikoolide ja ettevõtluse ökosüsteeme. Koostöös OECDga on loodud ettevõtlusega seotud ülikoolide võrgustik, ei aidata ülikoolidel võtta kasutusele spetsiaalselt kujundatud õppemoodulid.

Rohkem ettevõtlusele keskendunud haridusele peab olema täienduseks ka vastav koolitus ja tugi uutele ettevõtjatele. Õpilastele tuleb anda võimalus saada vähemalt üks ettevõtluskogemus enne kohustusliku koolihariduse omandamise lõppu.

Noortegarantii kavaga luuakse uued konkreetsed võimalused. Euroopa Liidu eelarvest rahastatakse noorte koolitamist ja uusi õppeprogramme, samuti täiskasvanuõpet neile, kes vajavad uut võimalust hariduse saamiseks.

Pärast koolis või ülikoolis toimunud esimest kokkupuudet ettevõtlusega võivad potentsiaalsed ettevõtjad saada vahetuid kogemusi ning avardada oma koolitus- ja suhtlusvõimalusi programmi „Erasmus noortele ettevõtjatele” raames.

Noorte aitamine on lisaks kohustusele ka kasulik, kuna alustavad ettevõtjad võivad olla üliolulises rollis Euroopas majanduskasvu tekitamisel ning uute ideede ja ettevõtlustavade hoogustamisel.

Täiendav teave Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Viimati muudetud: 18/07/2014 |  Üles