Az oldal tartalmát archiváltuk (18/07/2014)
18/07/2014

Navigációs útvonal

Ipar- és vállalkozáspolitika

A termékek származási helyének feltüntetése

Származási hely: EU

A bizalom a gazdaság alappillére. Ha a fogyasztóknak nincs bizalmuk valamelyik termék iránt, nem fogják azt megvásárolni. Törvényszerű, hogy az EU belső piacán – amely ötszázmillió fogyasztót számlál – kevés olyan termék van, amelynek eredetéről, származási helyéről a vásárlók személyes ismeretekkel rendelkeznek. A termékek túlnyomó többségénél szükség van olyan információkra, amelyek révén az adott árucikk eredete jobban visszakövethető. Ez nagyobb bizalmat kelt a fogyasztóban.

Ha a vásárló gond nélkül meg tudja állapítani, honnan származik a termék, amelyet kinézett magának, nagyobb bizalmat táplál iránta, és valószínűbb, hogy megvásárolja. Az ezzel kapcsolatos piaci igényekre válaszképpen a Bizottság nemrég jogszabályjavaslatot terjesztett elő, mely az EU-ban értékesített minden fogyasztói termékre vonatkozóan kötelezővé tenné a származási hely megjelölését.

Jelenleg alig vannak erre vonatkozó szabályok, és a gyártóknak nem kell feltüntetniük a címkén a termék pontos származási helyét. Ez a helyzet a hamis címkét használó, illetve a termékeiket semmilyen címkével nem jelölő, tisztességtelen vállalkozásoknak kedvez.

A fogyasztók számára pedig veszély forrása lehet, hiszen azzal jár, hogy az egészségre káros, illetve a balesetveszélyes termékek könnyebben forgalomba kerülhetnek az EU piacán. A tagállami hatóságok az EU-ban lefoglalt veszélyes termékek közül csak minden tizediknek az eredetét tudják megállapítani.

Annak érdekében, hogy úrrá legyen a kaotikus viszonyokon, már sok EU-tagország tett kezdeményezéseket a származási hely feltüntetésének nemzeti szinten történő szabályozására. Különbözőségük folytán a nemzeti jogszabályok azonban további zavarokat idézhetnének elő, ha elfogadnák őket, és hátrányosan érintenék a jogkövető cégeket.

„Az Európai Bizottság, miután az Európai Parlament többször is kérést intézett hozzá a kérdésben, és tekintettel arra, hogy több tagország is lépéseket tett ennek érdekében, úgy döntött, hogy új rendeletre tesz javaslatot, mely előírja, hogy a fogyasztói termékeken fel kell tüntetni a származási helyet. A származási helyre utaló, az élelmiszerek esetében már eddig is kötelezően elhelyezendő címkékről hamar bebizonyosodott, hogy hathatósan növelik a fogyasztók élelmiszertermékekbe vetett bizalmát, hiszen megkönnyítették annak megállapítását, mely termelők állították elő a kérdéses élelmiszert. További lendületet fog adni az EU belső piacának, ha minden fogyasztási árucikk vonatkozásában kötelező lesz a származási hely feltüntetése."

A Bizottság javaslata ennek a visszás helyzetnek az elkerülését szolgálja. A javasolt rendelkezések megvalósulása esetén a fogyasztók EU-szerte mindenütt hatékonyabb védelemben fognak részesülni, az egységes szabályozás pedig elejét fogja venni annak, hogy az eredetmegjelölésre vonatkozó nemzeti szabályok közötti eltérések újabb akadályokat gördítsenek a belső piac működésének útjába.

A termékek eredetére vonatkozó információk alapvető fontosságúak a szabálysértőkkel szembeni konkrét fellépés szempontjából, ezért hathatósan segítenek visszariasztani a kereskedőket a nem biztonságos termékek forgalmazásától.

A jóhiszemű, jogkövető gyártók bízvást örömmel fogják fogadni a javaslatot, hiszen a tervezett intézkedések erősítik majd a fogyasztók bizalmát és növelik vásárlókedvüket. A gyártók szempontjából az sem közömbös, hogy a származási helyet jelölő címke használata nem jár többletköltségekkel, és nem fogja növelni az adminisztrációs terheket sem.

A címke nagyobb fokú rugalmasságot fog biztosítani. A „Származási hely: EU” címke minden olyan áru esetében alkalmazható, melynek előállítása során az utolsó lényeges gyártási fázisra valamelyik EU-országban került sor. Az európai gyártók azonban a jövőben is szabadon elhelyezhetnek termékeiken nemzeti címkét, melyből kiderül, hogy a termék pontosan melyik tagállamból származik.

Utolsó frissítés: 18/07/2014 |  Az oldal tetejére