Šī vietne tika arhivēta (18/07/2014)
18/07/2014

Navigācijas ceļš

Rūpniecība un uzņēmējdarbība

Izglītība uzņēmējdarbības jomā

Ekonomikas uzplaukums ir ļoti atkarīgs no uzņēmējdarbības izglītības

Kā jauniešu bezdarbu varētu padarīt par pagātni? Tā vietā, lai ne visai sekmīgi pūlētos pārliecināt uzņēmumus radīt vairāk darbvietu mūsu jaunatnei, Eiropas valstis varētu nolemt vairāk līdzekļu ieguldīt jauniešu izglītošanā, iemācot, kā izveidot savu uzņēmumu un kļūt par priekšniekiem pašiem sev.

Skaidrs, ka šādā mentalitātes izmainīšanā svarīga loma ir izglītībai. Daži jau piedzimst par uzņēmējiem. Tomēr vairumā gadījumu cilvēkiem ir jāiemācās, kā par tādiem kļūt. No 15 % līdz 20 % skolēnu, kas piedalījušies miniuzņēmumu programmā vidusskolā, vēlāk izveido paši savu uzņēmumu. Tas ir apmēram trīs līdz piecas reizes vairāk nekā sabiedrībā kopumā.

“Ir maldi iedomāties, ka darbvietas var radīt, paplašinot jau tā uzpūsto ierēdniecību vai piedāvājot stimulu lieliem uzņēmumiem pieņemt darbiniekus. Vairums jauno darbvietu būs sekmīgos mikrouzņēmumos un mazajos un vidējos uzņēmumos. Daudzus no tiem dibinās jauni cilvēki. Tas ir reāls potenciāls, kas mums jāizmanto. Tā kā vēlēšanās un spēja izveidot uzņēmumu nav atkarīga tikai no cilvēku temperamenta, esam ierosinājuši iekļaut uzņēmējdarbības mācīšanu obligātās izglītības programmā. Tas ir svarīgs veids, kā mazināt bezdarbu Eiropā, jo īpaši mūsu jauniešu vidū.”

Par spīti šiem datiem, Eiropas izglītības sistēmās parasti nemāca uzņēmējdarbību. Tam ir jāmainās. Turklāt visos līmeņos. Dalībvalstis tiek aicinātas līdz 2015. gada beigām uzņēmējdarbību iekļaut pamatskolu, vidusskolu, arodskolu, augstskolu un pieaugušo izglītības programmās.

Komisija mudina augstskolas vairāk orientēties uz uzņēmējdarbību un ciešāk sadarboties ar uzņēmumiem, lai pētnieku un studentu labākās idejas varētu ātri izmantot peļņas gūšanai.

Jau sākts darbs, lai atvieglotu augstskolu atbalstītu uzņēmumu dibināšanu un stimulētu universitāšu un uzņēmumu ciešu sadarbību, kas varētu palīdzēt risināt būtiskas sociālas problēmas. Kopā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju esam izstrādājuši uzņēmējdarbībā ievirzītu augstskolu principus, lai augstskolām palīdzētu izveidot īpaši pielāgotus mācību kursus.

Izglītībai jābūt vairāk orientētai uz uzņēmējdarbību, un papildus ir jānodrošina piemērotas mācības un atbalsts jauniem uzņēmumiem. Skolēniem ir jāpiedāvā iespēja vismaz vienu reizi praktiski izmēģināt uzņēmējdarbību, pirms viņi ir pabeiguši obligātās izglītības kursu.

Jaunas un konkrētas iespējas nodrošinās shēma “garantija jauniešiem”. Jauniešu mācības un jaunas mācību programmas jaunatnei, kā arī mācības pieaugušajiem, kuri vēlas papildināt zināšanas, tiks finansētas no ES budžeta.

Pēc sākotnējas iepazīšanās ar uzņēmējdarbību skolā un augstskolā potenciālie uzņēmēji var iegūt praktisku pieredzi un to paplašināt mācību un sakaru veidošanas pasākumos, ko piedāvā apmaiņas programma “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”.

Palīdzība mūsu jaunatnei ir ne vien pienākums, bet arī atmaksājas, jo jauni uzņēmumi, izplatot jaunas idejas un jaunu biznesa praksi, var ievērojami veicināt Eiropas ekonomikas atlabšanu.

Plašāka informācija Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Pēdējā atjaunināšana: 18/07/2014 |  Uz augšu