Заетост, социални въпроси и приобщаване

Равно третиране

Всеки гражданин на ЕС има същото право да работи в друга държава от Съюза като нейните граждани:

  • при същите условия и
  • без да се налага да кандидатства за разрешително за работа.

При наемането на работа на граждани от други държави от ЕС не могат да бъдат налагани никакви ограничения - количествени ограничения или дискриминационни критерии за наемане.

Изключения

  • Езикови умения – от кандидатите за работа от други страни от ЕС може да се изисква да демонстрират, че притежават нужните за дадената работа езикови умения, но изискваното ниво на владеене на езика трябва да е в рамките на разумното и необходимото за позицията. Работодателите не могат да изискват само конкретна квалификация като доказателство.

Условия на работа 

Отношението към гражданин на ЕС, работещ в друга страна от Съюза, трябва да бъде същото като отношението към колегите му от съответната страна, що се отнася до:

  • условията на труд (например заплащане, освобождаване от работа и възстановяване на работа);
  • достъпа до обучение.

Социални и данъчни предимства

  • Търсещите работа – всички парични обезщетения за подпомагане на хората за по-лесно намиране на работа трябва да са достъпни за търсещи работа от други страни от ЕС, при условие че имат действителна връзка с местния трудов пазар, тоест търсили са работа там в течение на разумно дълъг период от време.
  • Работниците от други страни от ЕС имат право на същите социални и данъчни предимства като гражданите на приемащата страна. Сред тях са намаления при пътуване с обществения транспорт за големи семейства, помощи за отглеждане на дете и финансова помощ за осигуряване на минимално жизнено равнище.
  • Трансграничните работници (хора, които прекосяват национална граница, за да отидат на работа и да се върнат вкъщи поне веднъж седмично) ползват същите предимства като останалите работници в страната, в която работят. Въпреки че Съдът на Европейския съюз постанови, че за тези предимства не може да се поставя условие за пребиваване, трансграничните работници понякога  срещат проблеми, когато кандидатстват за социални предимства, тъй като те все още са свързани с пребиваването.

Спортисти

За професионалните и полупрофесионалните спортисти важат едни и същи правила на ЕС: те могат да работят в друга страна от ЕС при същите условия като нейните граждани.

Споделете тази страница