Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Enako obravnavanje

Državljani EU imajo enako pravico do zaposlitve v drugi državi EU kot državljani tiste države, in sicer:

  • pod enakimi pogoji,
  • brez dovoljenja za delo.

Zaposlovanje državljanov iz drugih držav EU ne sme biti omejeno ne številčno ne z diskriminacijskimi pogoji.

Izjema

  • Jezikovno znanje: delodajalci lahko od kandidatov iz drugih držav EU zahtevajo dokazilo o jezikovnem znanju, vendar mora biti zahtevano znanje razumne stopnje, potrebne za opravljanje dela. Delodajalci ne smejo zahtevati zgolj enega samega določenega dokazila.

Delovni pogoji 

Državljani EU na delu v drugi državi EU imajo pravico do enakega obravnavanja kot njihovi sodelavci, ki so državljani tiste države:

  • pri delovnih pogojih, denimo plači, odpovedi in ponovi vrnitvi na delovno mesto;
  • pri usposabljanju in izobraževanju.

Socialne in davčne ugodnosti

  • Iskalci dela: iskalci dela iz drugih držav EU imajo pravico do enake denarne pomoči, ki naj olajša iskanje dela, kot domači iskalci dela, pod pogojem, da so dejansko vključeni na tamkajšnji trg dela, tj. da v tisti državi razumno dolgo iščejo zaposlitev.
  • Delavci iz drugih držav EU imajo pravico do enakih socialnih in davčnih ugodnosti kot državljani tiste države, denimo ugodnosti v javnem prevozu za velike družine, otroškega dodatka, minimalnega dodatka za preživljanje.
  • Čezmejni delavci, tj. ljudje, ki se vozijo na delo v drugo državo in se vračajo domov vsaj enkrat tedensko, imajo enake pravice kot drugi delavci v državi njihove zaposlitve. Po odločbi Sodišča Evropske unije kraj bivanja ne sme biti pogoj za te ugodnosti, vendar imajo čezmejni delavci včasih težave pri uveljavljanju socialnih ugodnosti, ker so te še vedno vezane na kraj bivanja.

Športniki

Za profesionalne športnike veljajo enaka pravila EU: v drugi državi EU se lahko zaposlijo pod enakimi pogoji kot državljani tiste države.

Povej naprej