Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Egyenlő bánásmód

Minden európai uniós polgárnak ugyanolyan joga van az EU más tagállamaiban munkát vállalni, mint az adott ország saját állampolgárainak:

  • munkavállalásukra ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az ország állampolgáraira,
  • és foglalkoztatásukat nem lehet munkavállalási engedélyhez kötni.

A más EU-tagországokból származó állampolgárok felvételét nem lehet sem mennyiségi alapon korlátozni, sem olyan feltételekhez kötni, melyek hátrányos megkülönböztetést jelentenek számukra.

Kivételek

  • Nyelvtudás: a más EU-tagországokból származó jelentkezőktől megkövetelhető, hogy bizonyítsák: rendelkeznek az állás betöltéséhez szükséges nyelvismerettel. Feltételt jelent azonban, hogy a nyelvi követelmények az adott munkakör szempontjából ésszerűek és szükségesek legyenek. A munkaadó nem határozhatja meg, hogy a jelentkező milyen oklevél bemutatásával igazolja a kérdéses ismeretek meglétét.

Munkafeltételek 

A más EU-tagállamban munkát vállaló európai uniós polgárokat a következők tekintetében ugyanolyan bánásmód illeti meg, mint az adott tagország állampolgárait:

  • munkafeltételek (pl. fizetés, elbocsátás, visszahelyezés stb.),
  • képzési lehetőségek.

Szociális és adókedvezmények

  • Álláskeresők: az elhelyezkedést segítő pénzbeli juttatásokra a más EU-tagországokból származó álláskeresők is jogosultak abban az esetben, ha a juttatás igénylését megelőzően ténylegesen és kellően hosszú ideje próbáltak elhelyezkedni a helyi munkaerőpiacon.
  • Más EU-tagországokból származó munkavállalók: ugyanolyan szociális és adókedvezményekre jogosultak, mint a helyi állampolgárok. Példaként említhetőek a következők: nagycsaládosok részére biztosított tömegközlekedési kedvezmények, gyermeknevelési támogatás, létminimummal kapcsolatos juttatások.
  • Határ menti ingázók (azok a munkavállalók, akik egy, a lakóhelyük szerinti országgal szomszédos országba járnak dolgozni, és hetente legalább egyszer visszatérnek a lakhelyük szerinti országba): ugyanazokra az ellátásokra jogosultak, mint a foglalkoztatás helye szerinti ország munkavállalói. Noha az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy az említett ellátások biztosítása nem köthető lakhellyel kapcsolatos feltétel teljesüléséhez, a határ menti ingázók időnként még mindig nehézségekbe ütköznek a szociális kedvezmények igénylése során, mert a folyósításhoz egyes helyeken továbbra is feltételül szabják, hogy a munkavállaló a foglalkoztatás helye szerinti országban lakjon.

Sportolók

A hivatásos és a félhivatásos sportolókra ugyanazok az uniós szabályok vonatkoznak. Ezek értelmében a hivatalos és félhivatalos sportolók ugyanolyan feltételek mellett vállalhatnak munkát más uniós tagállamokban, mint az adott ország saját állampolgárai.

Oldal megosztása