Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Yhdenvertainen kohtelu

Jokaisella EU-kansalaisella on oikeus tehdä työtä toisessa EU-maassa samoin ehdoin kuin kyseisen maan omat kansalaiset:

  • työehtojen on oltava samat
  • työlupaa ei tarvitse hakea.

Muista EU-maista tulevien työntekijöiden työhönotossa ei saa olla määrällisiä eikä syrjiviä rajoituksia.

Poikkeukset

  • Kielitaito – muista EU-maista tulevat työnhakijat voivat joutua osoittamaan, että heillä on tehtävän edellyttämä kielitaito. Kielitaitovaatimusten on kuitenkin oltava kohtuullisia ja rajoituttava siihen, mikä on työtehtävien kannalta välttämätöntä. Työnantajat eivät voi vaatia yhtä tiettyä tutkintotodistusta osoitukseksi kielitaidosta.

Työehdot

Toisessa EU-maassa työskentelevää EU-kansalaista on kohdeltava kuten kotimaisia työntekijöitä

  • kaikkien työehtojen (kuten palkan, irtisanomisen ja työhönpaluun) suhteen
  • koulutusmahdollisuuksien suhteen.

Sosiaali- ja veroetuudet

  • Työnhakijat – kaikki rahaetuudet, joilla autetaan työnhakijoita löytämään töitä, on maksettava myös muista EU-maista tuleville työnhakijoille, jos heillä on tosiasiallinen yhteys paikallisiin työmarkkinoihin eli he ovat esimerkiksi olleet työnhakijoina jo kohtuullisen pitkään.
  • Työntekijät – muista EU-maista tulevilla työntekijöillä on oikeus samoihin sosiaali- ja veroetuuksiin kuin kotimaisilla työntekijöillä. Tällaisia etuja voivat olla esimerkiksi monilapsisille perheille annettavat alennukset joukkoliikennemaksuissa, lapsilisät ja vähimmäistoimeentulotuki.
  • Rajatyöntekijät – työntekijöillä, jotka käyvät töissä toisessa maassa ja palaavat kotimaahansa vähintään kerran viikossa, on oikeus samoihin etuuksiin kuin muillakin työntekijöillä siinä maassa, jossa he tekevät työtä. Vaikka Euroopan unionin tuomioistuin on todennut, että tällaisia etuuksia ei voi kieltää asuinpaikan perusteella, rajatyöntekijöillä on toisinaan vaikeuksia sosiaalietuuksien saamisessa, koska ne ovat asumisperusteisia.

Urheilijat

Ammattilais- ja puoliammattilaisurheilijat voivat työskennellä toisessa EU-maassa samoin oikeuksin kuin maan omat kansalaiset.

Jaa tämä sivu