Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ίση μεταχείριση

Κάθε υπήκοος χώρας της ΕΕ έχει δικαίωμα εργασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ όπως και οι υπήκοοι της χώρας αυτής:

  • υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και
  • χωρίς να χρειάζεται άδεια εργασίας.

Δεν είναι δυνατό να υπάρξουν περιορισμοί, όπως ποσοτικά όρια ή διακριτική μεταχείριση, για την πρόσληψη υπηκόων άλλων χωρών της ΕΕ.

Εξαιρέσεις

  • Ξένες γλώσσες – μπορεί να ζητηθεί από τα άτομα που αναζητούν εργασία σε άλλες χώρες της ΕΕ να αποδείξουν ότι έχουν τις γλωσσικές γνώσεις που απαιτούνται για την εργασία, αλλά το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων θα πρέπει να είναι λογικό και αναγκαίο για τη θέση εργασίας. Οι εργοδότες δεν μπορούν να ζητούν ένα μόνο συγκεκριμένο δίπλωμα ως απόδειξη των εν λόγω γνώσεων.

Συνθήκες εργασίας 

Κάθε υπήκοος χώρας της ΕΕ που εργάζεται σε άλλη χώρα της ΕΕ πρέπει να έχει την ίδια αντιμετώπιση με τους υπηκόους της χώρας αυτής όσον αφορά:

  • τους όρους εργασίας (για παράδειγμα, τις αμοιβές, την απόλυση και την επαναπρόσληψη)·
  • την πρόσβαση στην επιμόρφωση.

Κοινωνικές και φορολογικές παροχές

  • Άτομα που αναζητούν εργασία – κάθε παροχή σε χρήμα που προορίζεται να βοηθήσει τα άτομα να βρουν εργασία πρέπει να διατίθεται και σε άτομα που αναζητούν εργασία από άλλες χώρες της ΕΕ, εφόσον αυτά συνδέονται πραγματικά με την τοπική αγορά απασχόλησης, δηλαδή αναζητούν σ' αυτήν εργασία για εύλογο χρονικό διάστημα.
  • Οι εργαζόμενοι από άλλες χώρες της ΕΕ δικαιούνται τις ίδιες κοινωνικές και φορολογικές παροχές με αυτές που προβλέπονται για τους υπηκόους της χώρας υποδοχής. Οι παροχές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μειώσεις των κομίστρων στα δημόσια μέσα μεταφοράς για μεγάλες οικογένειες, επιδόματα τέκνων και εξασφάλιση του εισοδήματος ελάχιστης διαβίωσης.
  • Οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι (άτομα που πηγαινοέρχονται για δουλειά μέσω των συνόρων και επιστρέφουν στο σπίτι τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα) έχουν τις ίδιες παροχές με κάθε άλλον εργαζόμενο στη χώρα απασχόλησης. Αν και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί ότι καμία απαίτηση διαμονής δεν μπορεί να επιβάλλεται για τις παροχές αυτές, οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μερικές φορές προβλήματα όταν ζητούν να τους χορηγηθούν κοινωνικές παροχές καθώς αυτές εξακολουθούν να συνδέονται με τη διαμονή.

Αθλητές

Επαγγελματίες και ημιεπαγγελματίες αθλητές καλύπτονται από τους ίδιους κανόνες της ΕΕ: μπορούν δηλαδή να εργάζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ υπό συνθήκες ίδιες με εκείνες που ισχύουν για τους υπηκόους των χωρών αυτών.

Σχετικές ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα