Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Vienodų sąlygų taikymas

Bet kuris ES pilietis turi tokią pačią teisę dirbti kitoje ES šalyje kaip ir tos šalies piliečiai:

  • tokiomis pačiomis sąlygomis ir
  • jam nereikia prašyti leidimo dirbti.

Įdarbinant kitų ES šalių piliečius, jiems negali būti taikomi jokie kiekybiniai apribojimai arba diskriminaciniai įdarbinimo reikalavimai.

Išimtys

  • Kalbų žinios. Gali būti reikalaujama, kad kandidatai iš kitų ES šalių įrodytų, kad jie turi darbui reikiamas kalbų žinias, tačiau kalbos mokėjimo lygio reikalavimai turi būti pagrįsti ir būtini tai darbo vietai. Darbdaviai negali kaip įrodymo reikalauti tik vienos konkrečios kvalifikacijos.

Darbo sąlygos 

ES piliečiui, dirbančiam kitoje ES šalyje, turi būti sudaromos visiškai tokios pačios sąlygos kaip ir kolegoms, kurie yra tos šalies piliečiai:

  • vienodos darbo sąlygos (pavyzdžiui, užmokesčio, atleidimo ir grįžimo į darbą),
  • vienodos galimybės mokytis.

Socialinės ir mokesčių lengvatos

  • Darbo ieškantys asmenys. Darbo ieškantys asmenys iš kitų ES šalių turi teisę į visas išmokas pinigais, kurių paskirtis – padėti žmonėms rasti darbą, su sąlyga, kad jie tikrai susiję su vietos darbo rinka, pavyzdžiui, joje ieškojo darbo tam tikrą laikotarpį.
  • Darbuotojai. Darbuotojai iš kitų ES šalių turi teisę į tokias pačias socialines ir mokesčių lengvatas kaip ir tos šalies piliečiai. Tai gali būti mažesni mokesčiai už viešojo transporto paslaugas didelėms šeimoms, išmokos vaikams ir minimalios išmokos pragyvenimui.
  • Darbuotojai iš pasienio regionų. Šie darbuotojai, arba žmonės, kurie važinėja į darbą gretimoje valstybėje ir iš jo grįžta namo bent kartą per savaitę, turi teisę į tokias pačias išmokas ir socialines garantijas kaip ir bet kuris kitas šalies, kurioje jie dirba, darbuotojas. Nors Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad jokie gyvenamosios vietos reikalavimai negali būti taikomi skiriant šias išmokas ir suteikiant garantijas, darbuotojai iš pasienio regionų kartais susiduria su tam tikromis problemomis prašydami socialinių lengvatų, nes jos vis dar siejamos su gyvenamąja vieta.

Sportininkai

Profesionaliems ir pusiau profesionaliems sportininkams taikomos tos pačios ES taisyklės: jie gali dirbti kitose ES šalyse tokiu pačiu pagrindu kaip ir tos šalies piliečiai.

Bendrinti šį puslapį