Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

INSTRUMENTUL DE NOTARE A RISCULUI ARACHNE

Ce este ARACHNE?

ARACHNE este un instrument informatic integrat dezvoltat de Comisia Europeană pentru explorarea datelor (data mining) și îmbogățirea datelor (data enrichment). El a fost conceput pentru a ajuta autoritățile de management în efectuarea controalelor administrative și de gestiune în domeniul fondurilor structurale (Fondul social european și Fondul european de dezvoltare regională).

ARACHNE

 • creează o bază de date exhaustivă cu proiectele implementate cu ajutorul fondurilor structurale în UE și comunicate de autoritățile de management FSE și FEDR
 • îmbogățește aceste date cu informații publice pentru a identifica, pe baza unui set de indicatori de risc, proiectele, beneficiarii, contractele și contractanții care ar putea să prezinte riscuri de fraudă, de conflict de interese sau de nereguli
 • nu își propune însă să evalueze comportamentul individual al beneficiarilor fondurilor și nu servește, deci, la excluderea automată a beneficiarilor. Acest instrument furnizează alerte de risc foarte utile, care îmbogățesc controalele de gestiune, însă nu furnizează și dovezi ale unor erori, nereguli sau fraude.

ARACHNE poate spori eficiența cu care sunt selectate și verificate proiectele și poate ajuta la identificarea, prevenirea și detectarea fraudelor.

Care este metoda utilizată pentru calcularea riscurilor?

 1. Autoritățile de management al FSE și FEDR transmit Comisiei Europene datele operaționale ale proiectelor.
 2. Aceste date sunt completate apoi de informații provenind din surse de date externe, Orbis și World Compliance, care conțin date publicate oficial și disponibile publicului larg cu privire la întreprinderi și persoanele asociate.
 3. ARACHNE calculează indicatori individuali de risc

Ce tip de informații sunt prelucrate?

Arachne colectează date de la autoritățile de management ale FSE și FEDR și din surse de date externe.  Aceste date se referă la persoane juridice și persoane fizice. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt următoarele:

1. De la autoritățile de management al FSE și FEDR:

 • Beneficiari: numele, adresa, numărul de TVA, numărul de salariați, cifra de afaceri;
 • Parteneri de proiect: numele, adresa, numărul de TVA, cifra de afaceri;
 • (Sub)contractanți: numele, adresa, numărul de TVA, cifra de afaceri;
 • Furnizori de servicii: numele;
 • Membri ai consorțiilor: numele, adresa, numărul de TVA, cifra de afaceri;
 • Experți pentru contractele de prestări servicii: numele, data nașterii;
 • Persoane implicate: numele, data nașterii, funcția.

2. De la surse de date externe furnizate de Vadis Technologies:

a) ORBIS de la prestatorul comercial Bureau Van Dijk:

 • Informații despre societăți comerciale: date financiare, adresa, date istorice;
 • Acționariat/direcție/personal-cheie: numele, data nașterii, funcția.

b) WORLD COMPLIANCE de la prestatorul comercial LexisNexis Risk Solutions, Inc.:

 • Profilurile persoanelor expuse politic (PEP), precum și cele ale membrilor familiilor acestora și ale asociaților mai apropiați;
 • Lista persoanelor fizice și juridice sancționate (cele cu cel mai mare grad de risc);
 • Lista măsurilor de executare, care cuprinde informații transmise de autoritățile de reglementare și de administrații, precum și conținutul avertismentelor și măsurilor luate împotriva persoanelor fizice și juridice;
 • Colecție de informații relevante în materie de risc preluate din presă și reviste (inclusiv informații din principalele ziare on-line din statele membre ale Uniunii Europene și din țările terțe).

Dacă un utilizator ARACHNE (Comisia Europeană sau un stat membru) identifică o corespondență incorectă între sursele interne și externe de date, trebuie să semnaleze acest lucru echipei Arachne din cadrul serviciului IT al DG EMPL printr-o procedură care poartă numele de „buclă de feedback” (feedback loop). Rectificările introduse prin intermediul „buclei de feedback” se aplică doar sistemului ARACHNE (calculul riscurilor), nu și sursei inițiale de informații.

Care este temeiul juridic?

Articolul 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) cere Comisiei și statelor membre să combată fraudele și orice alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. Prevenirea și detectarea fraudelor reprezintă, prin urmare, o obligație generală pentru toate serviciile Comisiei în cadrul activităților lor zilnice care implică utilizarea resurselor.

Temeiul juridic al sistemului ARACHNE:

Cum beneficiază autoritățile de management?

Respectarea cerințelor Regulamentului (UE) nr. 1303/2013

Integrarea Arachne în sistemul de gestiune și control și utilizarea sa în activitățile cotidiene de gestionare și verificare a cheltuielilor și a proiectelor ar contribui mult la îndeplinirea cerințelor prevăzute de articolul 125, alineatul 4, litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Pentru a ajuta statele membre să pună în aplicare acest articol, Comisia le-a pus la dispoziție orientări tehnice fără caracter obligatoriu (nota de orientare EGESIF 14-0021-00 din 16 iunie 2014).

Instalarea și utilizarea gratuită a instrumentului de evaluare a riscului

Comisia propune gratuit statelor membre dezvoltarea și implementarea instrumentului de evaluare a riscului ARACHNE. Un contract-cadru încheiat de Comisie acoperă licențele ARACHNE pe toată durata perioadei de programare 2014-2020 (până la sfârșitul perioadei). Înainte de încheierea contractului, este planificată evaluarea utilizării și a impactului acestui instrument. Sub rezerva rezultatelor acestei evaluări, Comisia va propune prelungirea contractului după expirarea contractului-cadru și va promova acordarea de licențe gratuite autorităților naționale.

Instruire și asistență tehnică din partea Comisiei

La cererea autorităților, Comisia oferă cursuri de formare persoanelor desemnate să utilizeze ARACHNE. În plus, le va explica autorităților de management cum să integreze programul în activitatea lor de zi cu zi și în sistemul lor de gestiune și control. Comisia și autoritățile naționale și locale au un obiectiv comun, acela de a preveni și de a combate frauda și neregulile și de a spori eficiența și eficacitatea verificărilor de gestiune.

Sporirea eficienței și eficacității controalelor de gestiune

Instrumentul de evaluare a riscului ARACHNE este o tehnologie de ultimă oră în materie de explorare și îmbogățire de date. Această tehnologie avansată va contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea eficacității și eficienței controalelor de gestiune în cadrul selectării operațiunilor și la gestionarea financiară și controlul programelor operaționale. Controlul operațiunilor pe teren și verificarea administrativă a fiecărei cereri de rambursare depusă de beneficiari sunt activități costisitoare și care necesită multe resurse administrative. Instrumentul ajută la alocarea eficientă a resurselor umane pentru analiza documentelor și desfășurarea controalelor pe teren, concentrându-se asupra beneficiarilor, proiectelor, contractelor și contractanților cu grad mai mare de risc.

Înregistrarea și prezentarea evoluției eficacității și eficienței controalelor de gestiune

Instrumentul de evaluare a riscului ARACHNE le oferă autorităților de management posibilitatea de a evalua eficiența și eficacitatea controalelor de gestiune și de a înregistra și prezenta evoluția eficacității și eficienței acestora.

Consolidarea măsurilor de prevenire și combatere a neregulilor

Instrumentul de evaluare a riscului ARACHNE identifică peste 100 de indicatori de risc, grupați în 7 categorii: achiziții publice, gestionarea contractelor, eligibilitate, performanță, concentrare, imagine și alerte de fraudă. Toți acești indicatori ajută autoritățile de management să identifice proiectele, beneficiarii, contractele și contractanții cu cel mai mare risc. Odată implementat și integrat în sistemul de gestiune și control, ARACHNE poate să sporească semnificativ nivelul de prevenție și de detectare și să eficientizeze lupta împotriva neregulilor și a fraudei.

Un flux automatizat de date și o sarcină administrativă mai ușoară

Pentru noua perioadă de programare (2014-2020), toate autoritățile de management trebuie să își adapteze sistemele informatice în conformitate cu dispozițiile articolului 72 alineatul (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Multe câmpuri de date utilizate de Arachne sunt incluse în acest sistem și pot fi extrase ușor pentru a permite notarea unei game largi de riscuri.

Contact

Contactați echipa ARACHNE (DG EMPL)

Contactați echipa ARACHNE (DG REGIO)

Contactați echipa ARACHNE (DG AGRI)

Distribuiți pagina