Navigation path

Facilitarea angajării și a mobilității
Detalii

• Promovarea și susținerea celor dornici de angajare
• Sprijinirea tinerilor în găsirea locurilor de muncă durabile
• Susținerea întreprinzătorilor și a companiilor
• Competențe profesionale pentru adaptarea la schimbare
• Egalitatea de gen, echilibrul muncă-viață și îmbătrânirea activă

Perfecționarea învățământului
Detalii

• Investiții în sisteme de educație și formare
• Reducerea abandonului școlar
• Sporirea accesibilității și a calității învățământului superior
• Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții
• Corelarea educației cu cerințele pieței muncii

Șanse pentru toți
Detalii

• Combaterea excluziunii sociale și a sărăciei
• Integrarea comunităților marginalizate
• Promovarea întreprinderilor sociale și a locurilor de muncă astfel create
• Susținerea inițiativelor de dezvoltare conduse de comunitate
• Reducerea discriminării pe piața muncii

Servicii publice mai bune
Detalii

• Modernizarea instituțiilor de ocupare a forței de muncă
• Investiții în administrația publică pentru a susține reformele și guvernarea
• Facilitarea creării unor politici sociale, de educație și de ocupare a forței de muncă

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

Fondul Social European

An de an, FSE ajută milioane de europeni să trăiască mai bine, prin noi competențe și locuri de muncă mai bune. Familiarizați-vă cu FSE: ce este, cum oferă ajutor și cui i se adresează.

My Story