Navigation path

Krepitev zaposlovanja in mobilnosti
Preberi več

• Spodbujanje zaposlovanja in podpora iskalcem zaposlitve
• Pomoč mladim pri iskanju trajnostnih delovnih mest
• Podpora podjetnikom in podjetjem
• Usposabljanje delavcev za prilagoditev spremembam
• Spodbujanje enakosti med spoloma, boljše ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem ter aktivno staranje

Boljše izobraževanje
Preberi več

• Vlaganje v sisteme izobraževanja in usposabljanja
• Zmanjševanje števila osipnikov
• Izboljšanje dostopnosti in kakovosti visokošolskega izobraževanja
• Spodbujanje vseživljenjskega učenja
• Poudarjanje pomena izobraževanja za trg dela

Zagotavljanje priložnosti za vse
Preberi več

• Boj proti socialni izključenosti in revščini
• Povezovanje marginaliziranih skupnosti
• Spodbujanje socialnega podjetništva in delovnih mest, ki jih ustvarja
• Podpiranje razvojnih pobud skupnosti
• Zmanjševanje diskriminacije na trgu dela

Boljše javne službe
Preberi več

• Posodobitev institucij na trgu dela
• Vlaganje v javno upravo za podporo reformam in upravljanju
• Pomoč zainteresiranim stranem pri oblikovanju zaposlitvene, socialne in izobraževalne politike

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

Evropski socialni sklad

ESS vsako leto izboljša življenje milijonom ljudi, ki jim pomaga, da pridobijo nove spretnosti in znanja in najdejo boljšo zaposlitev. Spoznajte ESS: kaj dela, kako pomaga in komu koristi.

My Story