Navigation path

Zwiększanie zatrudnienia i mobilności
Czytaj dalej

• Promowanie zatrudnienia i wspieranie osób poszukujących pracy • Pomaganie młodym w znalezieniu stabilnej pracy • Wspieranie przedsiębiorców i firm • Zapewnianie pracownikom umiejętności w celu dostosowywania się do zmian • Wspieranie równości płci, równowagi między pracą i życiem zawodowym oraz aktywnego starzenia się

Lepsza edukacja
Czytaj dalej

• Inwestowanie w systemy edukacji i szkolenia
• Zmniejszanie liczby osób wcześnie kończących edukację
• Poprawa dostępu do szkolnictwa wyższego i jakości nauczania
• Promowanie uczenia się przez całe życie
• Zwiększanie przydatności wykształcenia na rynku pracy

Szanse dla wszystkich
Czytaj dalej

• Walka z wykluczeniem społecznym i ubóstwem
• Integracja społeczności zmarginalizowanych
• Promowanie przedsiębiorstw społecznych i tworzonych przez nie miejsc pracy
• Wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju prowadzonych przez społeczności
• Ograniczanie dyskryminacji na rynku pracy

Lepsze usługi publiczne
Czytaj dalej

• Modernizowanie instytucji zajmujących się zatrudnieniem
• Inwestowanie w administrację publiczną w celu wspierania reform i sprawnego zarządzania
• Ułatwianie zainteresowanym stronom realizowania polityki w zakresie zatrudnienia, społeczeństwa i edukacji

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

Europejski Fundusz Społeczny

EFS w każdym roku pomaga milionom Europejczyków zdobyć nowe kwalifikacje i zmienić pracę na lepszą. Dowiedz się więcej o EFS: czym się zajmuje, w jaki sposób pomaga ludziom i kto może skorzystać z jego wsparcia.

My Story