Navigation path

Työllisyys ja liikkuvuus
Lue lisää

• Edistetään työllisyyttä ja tuetaan työnhakijoita
• Autetaan nuoria löytämään pysyvä työpaikka
• Tuetaan yrittäjiä ja yrityksiä
• Tarjotaan työtekijöille valmiudet sopeutua muutokseen
• Ajetaan tasa-arvoa, työn ja yksityiselämän parempaa tasapainoa ja aktiivista ikääntymistä

Parempaa koulutusta
Lue lisää

• Panostetaan koulutukseen ja koulutusjärjestelmiin
• Vähennetään koulunkäynnin varhain keskeyttävien määrää
• Parannetaan korkea-asteen koulutuksen tasoa ja siihen pääsyä
• Kannustetaan ihmisiä elinikäiseen oppimiseen
• Lisätään koulutuksen merkitystä työmarkkinoille

Tilaisuus kaikille
Lue lisää

• Ehkäistään sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä
• Integroidaan syrjäytyneitä yhteisöjä yhteiskuntaan
• Edistetään sosiaalista yrittämistä ja sen tuomia työpaikkoja
• Tuetaan yhteisön omia kehitysaloitteita
• Vähennetään syrjintää työmarkkinoilla

Julkiset palvelut
Lue lisää

• Nykyaikaistetaan työvoimahallintoa
• Panostetaan julkishallinnon uudistuksiin ja hallintoon
• Autetaan sidosryhmiä toteuttamaan työllisyys-, sosiaali- ja koulutuspolitiikkoja

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

Euroopan sosiaalirahasto

ESR auttaa joka vuosi miljoonia eurooppalaisia kohentamaan elämäänsä uusien taitojen ja parempien työpaikkojen avulla. Tutustu ESR:ään: mitä se tekee, miten se auttaa ja ketä tuetaan?

My Story