Navigation path

Podpora zaměstnanosti a mobility
Pokračovat ve čtení

• Podpora zaměstnanosti a uchazečů o práci
• Pomoc mladým najít udržitelná pracovní místa
• Podpora podnikatelů a podniků
• Profesní rozvoj pracovníků zvyšující přizpůsobivost změnám
• Podpora rovnosti žen a mužů, větší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a aktivní stárnutí

Investice do vzdělání
Pokračovat ve čtení

• Investice do vzdělávacích systémů a odborné přípravy
• Snižování počtu osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
• Zlepšování dostupnosti a kvality terciárního vzdělávání
• Stimulace k celoživotnímu vzdělávání
• Přizpůsobení vzdělávání potřebám trhu práce

Příležitosti pro všechny
Pokračovat ve čtení

• Boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě
• Integrace marginalizovaných skupin
• Podpora společensky odpovědného podnikání a souvisejících pracovních míst
• Podpora místního rozvoje a iniciativ
• Snižování diskriminace na trhu práce

Kvalitní veřejné služby
Pokračovat ve čtení

• Modernizace úřadů práce
• Investice do veřejné správy podporující reformy a lepší správu
• Pomoc při zavádění politiku zaměstnanosti, sociální vzdělávací politiku do praxe

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

Evropský sociální fond

Od roku 1957 pomohl ESF milionům Evropanů získat práci, osvojit si nové dovednosti a najít lepší pracovní místo. Přečtěte si co ESF konkrétně dělá, jak pomáhá a kdo z toho má užitek.

My Story