Navigation path

Flere job, større mobilitet
Læs mere

• Beskæftigelsesfremme og støtte til jobsøgende
• Bæredygtige job til unge
• Støtte til iværksættere og virksomheder
• Forandringsevne gennem kompetenceudvikling
• Større ligestilling, balance mellem arbejds- og privatliv og aktiv alderdom

Bedre uddannelse
Læs mere

• Investering i uddannelse og erhvervsuddannelse
• Lavere skolefrafald
• Lettere adgang og bedre kvalitet i videregående uddannelser
• Fremme af livslang læring
• Tilpasning af uddannelser til arbejdsmarkedet

En chance til alle
Læs mere

• Bekæmpelse af social udelukkelse og fattigdom
• Integration af marginaliserede grupper
• Støtte til sociale virksomheder og de job, de tilbyder
• Støtte til lokalt styrede udviklingsinitiativer
• Bekæmpelse af diskrimination på arbejdsmarkedet

Bedre service fra det offentlige
Læs mere

• Modernisering af beskæftigelseskontorer
• Investering i reformer og bedre offentlig forvaltning
• Støtte til udarbejdelse af beskæftigelses-, social- og uddannelsespolitik

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

Den Europæiske Socialfond

Hvert år hjælper ESF millioner af europæere med at lære nye kompetencer, så de kan få et bedre job og et bedre liv. Her kan du få mere at vide om ESF, hvad ESF laver, hvordan det hjælper, og hvem der få gavn af det.

My Story