Navigation path

Väčšia zamestnanosť a mobilita
Viac...

• Podpora zamestnanosti a pomoc pri hľadaní práce
• Udržateľné pracovné miesta pre mladých
• Podpora podnikateľov a podnikov
• Zručnosti na prispôsobenie sa zmenám pre pracovníkov
• Podpora rodovej rovnosti, lepšieho vyváženia súkromného a pracovného života a aktívneho starnutia

Lepšie vzdelávanie
Viac...

• Investovanie do systémov vzdelávania a odbornej prípravy
• Menej ľudí s neukončeným vzdelaním
• Prístupnejšie a kvalitnejšie vysokoškolské vzdelávanie
• Podpora celoživotného vzdelávania
• Zosúladenie vzdelávania a pracovného trhu

Šanca pre všetkých
Viac...

• Boj proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe
• Integrácia spoločenstiev odsunutých na okraj
• Podpora sociálnych podnikov a pracovných miest, ktoré vytvárajú
• Podpora rozvojových iniciatív odvíjajúcich sa od spoločenstva
• Odstraňovanie diskriminácie na pracovnom trhu

Lepšie verejné služby
Viac...

• Modernizácia úradov práce
• Investovanie do verejnej správy na podporu reforiem a dobrej správy
• Presadzovanie politiky v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a sociálnej oblasti

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

Európsky sociálny fond

ESF každý rok pomôže miliónom Európanov zlepšiť si život vďaka nadobudnutiu nových zručností a získaniu lepšej práce. Spoznajte, čo ESF robí a ako a komu pomáha.

My Story