Navigation path

Ökad sysselsättning och rörlighet
Läs mer

• Stöd till arbetssökande och fler jobb
• Hjälpa unga att hitta varaktiga jobb
• Stöd till entreprenörer och företag
• Hjälpa arbetstagare att utvecklas i takt med förändringar
• Jämställdhet, ett aktivt åldrande och bra balans mellan arbete och fritid

Bättre utbildning
Läs mer

• Investeringar i utbildningssystemen
• Hjälp till fler att gå färdigt skolan
• Ökad tillgång till högre utbildning av bättre kvalitet
• Främjande av livslångt lärande
• Skapa utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden

En chans för alla
Läs mer

• Motverka socialt utanförskap och fattigdom
• Integration av marginaliserade grupper
• Stöd till socialt företagande och de jobb det skapar
• Stöd till utveckling av medborgarnas egna initiativ
• Minska diskrimineringen på arbetsmarknaden

Bättre offentlig förvaltning
Läs mer

• Modernisering av arbetsmarknadens myndigheter
• Investeringar i reformer och god offentlig styrning
• Stöd till utveckling av utbildnings-, arbetsmarknads- och socialpolitiken

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

Europeiska socialfonden

Varje år ger ESF miljontals européer möjlighet att förbättra sina liv genom nya färdigheter och bättre jobb. Läs mer om ESF och dess verksamhet, vilken hjälp som erbjuds och vem som kan dra nytta av den.

My Story