Navigation path

Rada lielākas darba iespējas un mobilitāti
Lasīt vairāk

• Veicina nodarbinātību un atbalsta darba meklētājus
• Palīdz jauniešiem atrast ilgtspējīgas darbavietas
• Sniedz atbalstu uzņēmējiem un uzņēmumiem
• Sniedz darba ņēmējiem prasmes pielāgoties pārmaiņām
• Sekmē dzimumu līdztiesību, labāku darba un ģimenes dzīves saskaņošanu un aktīvas vecumdienas

Palīdz iegūt labāku izglītību
Lasīt vairāk

• Iegulda izglītības un apmācības sistēmās
• Samazina mācības skolā pāragri pārtraukušo personu skaitu
• Uzlabo piekļuvi augstākajai izglītībai un tās kvalitāti
• Sekmē mūžizglītību
• Nodrošina izglītības atbilstību darba tirgus vajadzībām

Dod iespēju ikvienam
Lasīt vairāk

• Apkaro sociālo atstumšanu un nabadzību
• Integrē atstumtās kopienas
• Sekmē sociālo uzņēmumu veidošanu un tajos pieejamās darbavietas
• Atbalsta kopienas vadītas attīstības iniciatīvas
• Samazina diskrimināciju darba tirgū

Nodrošina labākus sabiedriskos pakalpojumus
Lasīt vairāk

• Modernizē nodarbinātības iestādes • Iegulda valsts pārvaldes iestādēs nolūkā atbalstīt reformas un pārvaldību • Palīdz ieinteresētajām pusēm īstenot nodarbinātības, sociālo un izglītības politiku

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

Eiropas Sociālais Fonds

Ik gadu ESF palīdz miljoniem eiropiešu uzlabot dzīvi – viņi apgūst jaunas prasmes un atrod labākas darbavietas. Uzziniet vairāk par ESF – ko tas dara, kā un kam tas palīdz.

My Story