Navigation path

Užimtumo ir judumo stiprinimas
Taip pat skaitykite

• Užimtumo skatinimas ir parama ieškantiems darbo
• Pagalba jaunimui rasti nuolatines darbo vietas
• Parama verslininkams ir įmonėms
• Įgūdžių prisitaikyti prie pokyčių suteikimas darbuotojams
• Lyčių lygybės, geresnės profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros bei aktyvaus senėjimo skatinimas

Geresnis lavinimas
Taip pat skaitykite

• Investavimas į švietimo ir mokymo sistemas
• Mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas
• Aukštojo mokslo prieinamumo ir kokybės gerinimas
• Visą gyvenimą trunkančio mokymosi skatinimas
• Švietimo derinimas prie darbo rinkos

Galimybės visiems
Taip pat skaitykite

• Kova su skurdu ir socialine atskirtimi
• Socialiai atskirtų bendruomenių integravimas
• Socialinio verslumo ir jo teikiamų darbo vietų kūrimo skatinimas
• Bendruomenių vykdomų plėtros iniciatyvų rėmimas
• Diskriminacijos darbo rinkoje mažinimas

Geresnės viešosios paslaugos
Taip pat skaitykite

• Įdarbinimo institucijų modernizavimas
• Investavimas į viešąjį administravimą, remiant reformas ir valdymą
• Pagalba suinteresuotosioms šalims užtikrinant užimtumą ir taikant socialinę ir švietimo politiką

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

Europos socialinis fondas

ESF kasmet padeda milijonams europiečių gyventi geriau įgyjant naujų įgūdžių ir susirandant geresnius darbus. Sužinokite apie ESF: ką jis daro, kaip padeda ir kam tai naudinga.

My Story